ANNONS

Så ska politikerna öka tryggheten i Solna

Mörkt
Ska Solna övervakas mer?
Tryggheten är en av Solnabornas viktigaste frågor inför valet. Såhär vill politikerna i Solna öka tryggheten – om de får bestämma.
ANNONS

Bevarandet av grönområden, skolfrågor bostadsbyggande, trygghet och miljön är i fokus för Solnaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

 

Hur kommer ni att arbeta för att öka tryggheten i Solna?

Pehr Granfalk, gruppledare, Moderaterna
Trygghetsmätningen visar att tryggheten ökat. Vi vill förstärka ytterligare med än mer levande stadsmiljö, bättre belysning, ökad polisiär närvaro, bättre stöd till brottsutsatta och förenklad tillståndshantering för kameror.
Arne Öberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna
Tillsätta en trygghetskommission i Solna som samverkar med polis, föreningar och boende i stadsdelarna. Hagalund och Bagartorp har fått förfalla under många år. Det skapar otrygghet och det ansvaret har i 20 år varit moderaternas. En avklarad grundskola är det effektivaste sättet att förebygga att unga hamnar i kriminalitet. Det är därför skrämmande att 1 av 4 i Solna inte klarar grundskolan. Det vill vi förändra.
Sandra Lindström, politisk sekreterare, Vänsterpartiet
All forskning visar att jämlikare samhällen är tryggare samhällen. Målet med vår politik är att minska klyftorna, genom exempelvis en likvärdig skola och bostad åt alla. Vi vill också anställa fältassistenter som finns där ungdomarna finns.
Msciwoj Swigon, gruppledare, Sverigedemokraterna
Ökad kameraövervakning understödjer polisens arbete och har en viktig brottsförebyggande roll. Solna ska inrätta uppsökande verksamhet med äldre brottsoffer som målgrupp. Övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.
Victoria Johansson, vice gruppledare, Miljöpartiet
Vi vill jobba förebyggande, bl.a i skolan, för att hindra att personer hamnar i utanförskap och kriminalitet. Vi vill ha fältassistenter där ungdomar rör sig och jobba med nattvandring och grannsamverkan. Vi satsar även på säkra skolvägar.
Samuel Klippfalk, kommunalråd, Kristdemokraterna
En trygghetssamordnare med operativ roll bör anställas i staden och komplettera säkerhetschefen. Vi har också tagit fram en trygghetsbil för att stärka grannsamverkan. Staden bör också se över möjligheten att anställa ordningsvakter.
Marianne Damström Gereben, gruppledare, Liberalerna
Den upplevda tryggheten ökar i Solna, det kan vi se i och med att vi löpande gör trygghetsmätningar. Solnabornas svar har styrt våra resurser och vi fokuserar därför på klotter, stöket kring större arrangemang på FriendsArena och belysning.
Magnus Persson, gruppledare, Centerpartiet
Jobba med förebyggande insatser för ungdomar, mot våld i nära relationer och extremism. Synlig och närvarande polis för trygghetskänsla och förebygga brott. Fortsatta utemiljösatsningar som bättre belysning, klottersanering, fler papperskorgar.
Sandy Awada, ordförande, Bergshamrapartiet
Vi vill att tryggheten i Solna kommun ska utgå ifrån ett barn- och genusperspektiv. Staden bör även tillsammans med bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare samverka i frågor som gör att alla tar sitt trygghetsansvar.
Madeleine Frånberg, talesperson, Solnapartiet
Vi vill förbättra närmiljöerna för alla generationer. Ett barnperspektiv ska vara självklart i all stadsplanering. Vi välkomnar nya bostäder och nya solnabor, istället för alla dessa kontor.
ANNONS