Det här är Solnabornas viktigaste valfrågor

Ulla Alm och Amina Ståhl.
Ulla Alm och Amina Ståhl.
Det är ett år kvar till valet, men Mitt i Solna har smygstartat valbevakningen. Vi har frågat några engagerade Solnabor om vilken politisk fråga de helst vill se att valet handlar om.

Ulla Alm, fåraherdinna på Överjärva gård.

– Jag tänker på en plats dit 10000-tals besökare kommer varje år, och dit de uttryckt att de älskar att komma. Överjärva är den sista sammanhållna lantbruksmiljön i Solna, en bit av landet, mitt i stan. Ladugården måste räddas med hjälp av en omfattande renovering, sen skulle man kunna ordna marknader och evenemang i byggande, eller erbjuda lokaler att hyra ut. Det skulle bli ett win-win-förfarande för staden, tror jag.

– Att satsa på en kulturmiljö som 10000-tals människor älskar är att satsa på hälsa, friskvård och själens välbefinnande – och att satsa på framtiden.

Amina Ståhl, egenföretagare inom fotvård i Huvudsta.

– Jag möter en stor del äldre i mitt yrke, och jag märker tyvärr ofta hur ensamma många är. Jag jobbar med fotvård, men jag får också arbeta som psykolog. Jag önskar att de äldre kunde få en mer meningsfull tillvaro, någon som tar med dem ut eller umgås med dem. Det behövs mer resurser till äldreomsorgen.

– Jag tycker även att migration- och integrationsfrågor är viktiga. Man tenderar att se invandrare som en börda på det svenska samhället, men jag tycker istället att man bör se det som en tillgång för Sveriges fortsatta utveckling. Genom att erbjuda människor från andra länder ett nytt hem kommer dessa i utbyte att bidra med ny kunskap, arbete etc. Jag är ett bevis på detta – jag är både invandrare och egenföretagare.

Vilken är den viktigaste valfrågan i Solna?

Agnetha Johansson, 81
– Det byggs alldeles för tätt. Huvudsta är helt inbyggt. Bygg nya bostäder nere vid Tomtebodaterminalen istället. Och snälla, se till att kolonierna vid Västra skogen kommer tillbaka, det var så vackert.
Eva Sandelin, 71
– Bygg fler seniorboenden, det behövs fler platser för äldre. Satsa på fler lärare i skolan. Sen vill jag att elever som behöver extra stöd ska kunna få det. De eleverna som kämpar i skolan måste få mer hjälp.
Kicki Olsson, 67
– Få stopp på genomfartstrafiken i Huvudsta. Det skulle ju bli bättre när man smalnade av vägen, men det är ändå en väldig massa trafik. Annars bör man bygga mer bostäder, det tycker jag bara är bra. Bygg bygg!
Bo Halldin, 70
– Det behövs bättre styrning i skolan. Vi måste höja statusen för läraryrket. Det behövs bättre lärarutbildningar och höjda lärarlöner. Som företagskommun är Solna bra, kan faktiskt inte klaga annars.
Christina Nordström, 84
– Mer pengar till hemtjänsten så att äldre får mer hjälp hemma. Sen måste renhållningen bli bättre. Det är skräpigt och smutsigt. Även snöröjningen måste bli bättre.