Staden jobbar hårt för att fler ska rösta

Fler ska rösta i Solna.
Fler ska rösta i Solna.
Bara en tredjedel av de utländska medborgarna i Solna använder sin rösträtt.
– Vi jobbar hårt för att fler ska rösta, säger Gunilla Åberg (S), ordförande i Valnämnden.

Trots att alla som är röstberättigade får hem ett röstkort så väljer två tredjedelar av de utländska medborgarna i Solna att inte rösta.

– Vi jobbar hårt för att fler ska rösta, det är en rättighet som vi vill att så många som möjligt ska använda, säger Gunilla Åberg (S), ordförande i Valnämnden.

Informerar på flera språk

Nämnden ansvarar för att förbereda och genomföra val på lokal nivå och måste finnas i varje kommun.

Något särskilt mål att få utländska medborgare att rösta har man inte.

– Vårt mål är att alla som har möjlighet och har rösträtt ska rösta. Vi försöker informera så mycket som möjligt, vi annonserar och går ut på sociala medier och på olika språk, säger Gunilla Åberg.

Nyanlända får samhällsorientering

Personer som är nyanlända i Solna får via Centrum för samhällsorientering grundläggande kunskaper om samhället, berättar Salam Ibrahim, samordnare för etablering på Kompetensförvaltningen.

– Man går igenom olika teman, hur vårt demokratiska samhälle ser ut, en introduktion till myndighets-Sverige, hur de olika valen funkar. Men vi informerar inte om att man kan engagera sig politiskt, säger han.