Stora satsningar i nya budgeten

Den goda ekonomin ger möjlighet att satsa stora pengar på det offentliga, säger Thunblad.
Den goda ekonomin ger möjlighet att satsa stora pengar på det offentliga, säger Thunblad.
Koalitionen sätter sprätt på en hel del pengar i budgeten för nästa år. Äldreomsorgen, skolan och trygghetsarbetet får särskilda tillskott. Men enligt oppositionen är det en valbudget – för kortsiktiga resultat.
– Oansvarigt, säger Cecilia Löfgreen (M).

Under veckan som gått offentliggjordes den styrande koalitionens budgetförslag för 2018. Budgeten ska klubbas i kommunstyrelse och -fullmäktige innan den blir officiell, men om inget oväntat sker blir budgeten verklighet med start vid årsskiftet.

Tunga satsningar på offentlig verksamhet

Det är en expansiv budget som koalitionen släppt. De tyngsta satsningarna hamnar på skolan, äldreomsorgen och trygghetsarbetet i kommunen. Totalt handlar det om 87 miljoner extra kronor till skolan, där mer än hälften utgörs av en ökning av skolpengen.

Äldreomsorgen får 30 miljoner kronor mer än förra året, pengar som bland annat ska ge fler anställda. Kommunens trygghetsarbete får ytterligare tillskott på 9 miljoner kronor, där 6 miljoner ska komma från Järfällahus AB.

Starkt ekonomiskt resultat ger möjligheter

Enligt Claes Thunblad är det kommunens goda ekonomi som tillåtit så stora satsningar. Höga markintäkter är en del av förklaringen. En annan är minskade utgifter för försörjningsstöd – år 2016 fick 3,4 procent av kommunens befolkning försörjningsstöd, den lägsta siffran på 25 år. Samtidigt som kommunens utgifter minskat, har dessutom skatteintäkterna ökat.

– Tack vare att vi har en bra ekonomi så vi har ett stort reformutrymme – det möjliggör stora reformer med oförändrad skatt, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Löfgreen (M): ”En riktig valbudget”

Men oppositionen delar inte kommunstyrelsens ordförandes positiva syn. Cecilia Löfgreen (M), kallar det en ”valbudget” och menar att den är till för att locka väljare inför valet, snarare än att lösa Järfällas verkliga problem. Istället skulle en större del av pengarna sparas, tycker Löfgreen.

– Det var en riktig valbudget – man passar på att bränna på med så mycket pengar som möjligt för att kortsiktigt kunna leverera. Intäkter har ökat och utgifter minskat, ändå drar man ner överskottsmålet med 40 miljoner kronor i jämförelse med planen som fanns för 2018.

Är det ett problem?

– Ja, ifall man vill vara ett seriöst alternativ som långsiktigt tar ansvar för Järfällas utveckling är det ett problem. Vi befinner oss just nu i en högkonjuktur där ekonomin fungerar ganska bra. Vi kommer senare att befinna oss i en lågkonjuktur om inte hela ekonomiska världsbilden vänds upp och ner. Har man då inte gjort grundjobbet, utan man har bränt iväg pengarna, då har man inte utrymme att göra något när man verkligen behöver dem.

– Men vill man ge allt till alla kan man inte ha en ansvarsfull ekonomi, säger Cecilia Löfgreen.

Oppositionen skriver sin egen budget och kommer att offentliggöra den om en vecka. Redan nu kan Cecilia Löfgreen säga att tyngdpunkten i budgeten ligger på skola, trygghet och utanförskap.