Det här är Sumpanbornas viktigaste valfråga

Från vänster: Junior Lindgren, Johanna Lundblad och Åsa Lövberg.
Från vänster: Junior Lindgren, Johanna Lundblad och Åsa Lövberg.
Det är ett år kvar till valet, men Mitt i Sundbyberg har smygstartat valbevakningen. Vi har frågat fyra engagerade Sumpanbor om vilken politisk fråga de helst vill se att valet handlar om.

Junior Lindgren, biträdande chef för Sundbybergs stadsmuseum.

– Jag tycker naturligtvis kulturen är den viktigaste frågan och vad som händer där. Om Dramaten och Operan kommer hit till exempel ska bli spännande. Kulturen är till för de som bor här, så vad vill de ha? Jag vill se en mer medborgarstyrd kultur i Sundbyberg och att man vågar satsa på lite annorlunda saker.

Johanna Lundblad, Fältsekreterare i Sundbyberg.

– I och med att staden väcker så snabbt så ser jag vikten av att det offentliga hänger med i den utvecklingen. Jag tycker att det är viktigt att det socialt förebyggande arbetet med unga hamnar högt upp på dagordningen för att få en trygg stad för alla invånare. Jag är övertygad om att ett målmedvetet förebyggande arbete på flera fronter, med bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, inkludering av minoritetsgrupper samt icke-våld är A och O.

Åsa Lövberg, creative director och innovatör.

– Att konkret förändra de demokratiska systemen, speciellt på lokalnivå är i Sundbyberg. Och inte tro att den nuvarande partipolitiken är en naturlag, fet behövs fler av högra hjärnhalvor i politiken Vi måste göra om och göra rätt för den nya tid vi lever i, ge mer makt till sundbybergarna själva!

Oheliga allianser gör sakfrågor extra viktiga

Vilken är den viktigaste valfrågan i Sundbyberg?

Kristina Lind, 34, Sundbyberg
– Familjepolitiken är viktigast för mig. Som förälder måste man få större möjligheter att vara att vara med sina barn hemma. Sedan är även integrationspolitiken en viktig fråga.
Urban Nilsson, 71, Sundbyberg
– Hur det blir med arbetsgruppen som ska fixa en trivsam stadskärna. Många är oroliga över att det ska göras om i centrum, men jag är inte emot det. Förändring behöver inte vara dåligt, men det måste göras med finess.
Anette Hyvärinen, 71, Sundbyberg
– Jag tycker det är viktigt att kommunen börjar städa gatorna bättre. Det är skräp, främst cigaretter och fimpar, överallt. Jag tycker verkligen att det är förfärligt. Och det känns som att det bara blir värre
Pernilla Ekstrand, 46, Sundbyberg
– Säkerheten i kommunen är den viktigaste frågan för mig. Det är skottlossningar hela tiden och ungdomsgäng som inte har någonstans att ta vägen. Och problemet är större än att det åtgärdas med lite fler poliser på plats.
Roland Wahlberg, 69, Sundbyberg
– Miljöfrågan är viktig. Att det inte blir så mycket avgaser. Det känns som det är väldigt mycket genomfartstrafik och avgaser här i centrum och dålig luft. Det måste bli bättre.