Så svarar Täbypolitikerna om integrationen

Så tycker politikerna att man ska lösa integrationen.
Så tycker politikerna att man ska lösa integrationen.
Integrationen är en av Täbybornas viktigaste valfrågor inför valet. Så här vill politikerna i Täby göra – om de får bestämma.

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och de långa bilköerna i Täby är i fokus hos invånarna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Vad tycker du ska avgöra valet i höst?

Svara på Mitt i:s webbankät här.

Hur ska ni arbeta för att integrationen ska bli bättre i kommunen?

Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition:
– Med ett integrationsråd där kommunen arbetar med organisationer, föreningsliv och lokalt näringsliv. Extratjänster som väg till arbetsmarknad och försörjning. K30 ska enbart vara ett kortare genomgångsboende i väntan på en annan bostad i Täby.
Erik Andersson (M), listetta Täbymoderaterna:
– Att man snabbt lär sig svenska och blir självförsörjande. Täby är fullt av möjligheter men tydligare krav måste ställas på de som kommit hit för att bygga sig ett liv. Vi välkomnar volontärarbete och nätverk mellan invånare och nyanlända.
Annica Nordgren (C), kommunalråd:
– Självförsörjning och språket. Utmaningen är bostäder. Obligatorisk samhällsinformation. Många företag både vill och kan hjälpa till. Kommunen och stat kan hjälpa med lagar, regler och att förmedla kontakter. Samarbeta med civilsamhället.
Camilla Brodin (KD), kommunalråd:
– Integrationsplikt för att få försörjningsstöd. Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och samhällskunskap för nyanlända. Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över ansvaret på kommunen. Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning.
Hans Ahlgren (L), gruppledare:
– Nyanlända barn ska få en bra skolgång och vuxna i arbete snarast möjligt. Individanpassade integrationsprogram och stöd i jobbsökandet. En jobbpeng till företag som hjälper nyanlända i arbete. Samverka med civilsamhället för integrationsinsatser.
Eva Pehrus (MP), gruppledare:
– Pengarna Täby blivit tilldelade från staten ska gå till de ensamkommande så att de kan gå kvar i skolan, träffa sina nya vänner och delta i föreningsaktiviteter. Kommunen ska ta sitt ansvar och se till att nyanlända som anvisats får stanna.
Thore Wiberg (SD), ordförande:
– Täby ska ta emot proportionerligt de kvotflyktingar som är tilldelade
Sverige. Hårdare krav på att lära sig svenska, vår kultur, våra värderingar, respektera våra lagar och skaffar sig utbildning och arbete för att få ta del av välfärden.