Det här är Täbybornas viktigaste valfrågor

Från vänster: Björn Stenberg, Karolina Stenqvist, Jan Lundin,  Lisa Nordenståhl.
Från vänster: Björn Stenberg, Karolina Stenqvist, Jan Lundin, Lisa Nordenståhl.
Det är ett år kvar till valet, men Mitt i Täby har smygstartat valbevakningen. Vi har frågat fyra engagerade Täbybor om vilken politisk fråga de helst vill se att valet handlar om.

Lisa Nordenståhl, förskolechef:

– Jag driver fem förskolor och fick i förra årets förskoleuppror för att höja barnpengen med oss flera utövare och 1500 föräldrar. Efter upproret höjdes barnpengen med 1,4 procent och kommunen sköt till 5,9 miljoner kronor till alla förskolor för inkomstbortfallet under sommaren. Men barnpengen är fortfarande alldeles för låg och det går inte att driva mindre förskolor i Täby som det ser ut idag. Det är inte särskilt företagsvänligt.

Björn Stenberg, Cykelfrämjandet:

– Vi strider för en bättre vardagscykling i kommunen så att invånarna ska kunna välja cykeln framför bilen. Det finns en stor cykelskuld i kommunen, liksom på många andra platser.  På pappret är kommunen ambitiös med sina cykelplaner, men det blir sällan så bra som det utlovats. Se exemplet på den nylagda cykelbanan från Tibble till Visinge där vägen inte på en enda sträcka fyller kommunens egna standardkrav när det gäller dimensioner och kurvor.

Jan Lundin, Grannsamverkan:

– Det finns en brist på lokaler i kommunen. Det skapar dåliga förutsättningar för det ideella föreningslivet i Täby. Skolorna har få lokaler att låna ut och kyrkan tar emot fler förfrågningar än de kan ta hand om. En kommun som strider för fri företagsamhet borde också satsa på människor som jobbar ideellt så de kan hålla igång sina verksamheter.

Karolina Stenqvist, En utsträckt hand:

– Integrationen är en stor fråga och vi gör vad vi kan på den kommunala nivån, i både Täby och Danderyd. Vi anordnar framförallt sociala aktiviteter där nyanlända och asylsökande kan känna sig sedda, få en meningsfull vardag och lära sig svenska. Vi anser att de nyanlända är en tillgång för kommunerna med sina erfarenheter. Men vi behöver få ett bättre samarbete med både politiker och tjänstemän i Täby kommun. Vår känsla är att många inte förstår hur utsatta dessa människor är och att de tror att saker bara ska fungera av sig självt. Där upplever vi att samarbetet med Danderyd är bättre.

Vilken är den viktigaste politiska frågan i Täby?

Patrik Lindsjö, 47, kriminalvårdare, Täby:
– Mer på aktiviteter åt unga. Annars springer de runt i centrum. Satsa på konserter eller liknande aktiviteter för åldrarna 13 till 18. Det har börjat lite, men det behövs mer.
Claes Esplund, 53, key-account manager, Täby:
– Frågor som rör barn med funktionsnedsättning så att de får en bra skolgång och framtid. Jag har själv ett barn med en funktionsnedsättning och jag blev överraskad att Täby inte riktig har förmågan att se till allas behov.
Carina Åkesson, 35, egenföretagare, Täby:
– Invandring och integration. Vi behöver hitta bra lösningar på hur vi bäst får dem som kommer till Sverige in i samhället. Miljöfrågan kommer ofta i skymundan. Den är viktig för den handlar om våra barns framtid.
Karin Arvidsson, 28, tekniker:
– Lös problemet med de långa vårdköerna. Problemet är att det finns fysiska platser men ingen personal, då hyr man bemanningspersonal vilket blir väldigt dyrt. Man måste höja skatten, fast det är nog inte är så populärt här i Täby, haha
Joseph Dias, 74, Täby, pensionär:
– Bostäder åt unga är en viktig fråga. Jag tycker också att man borde satsa på att ge unga en engagerande fritid annars blir det så att de springer runt i centrum. Och det är då de hittar på dumheter.