ANNONS

Så vill din Täbypolitiker förbättra skolan

Dina kommunpolitiker i Täby.
Dina kommunpolitiker i Täby.
Förskolan och skolan är en av Täbybornas viktigaste valfrågor inför valet. Så här vill politikerna i Täby göra – om de får bestämma.
ANNONS

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och de långa bilköerna i Täby är i fokus hos invånarna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Vad tycker du ska avgöra valet i höst?

Svara på Mitt i:s webbankät här.

ANNONS

Hur kan man förbättra förskolan och skolan i Täby?

Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition:
– Den differentierade förskolepengen ger en oförutsägbar ekonomi. De ska få en stabilare ekonomi och ökade resurser för att minska barngrupperna. Fler kommunala förskolor för en ökad valfrihet tillsammans med rimliga hyror i kommunens lokaler. Bättre insyn i friskolorna.
Erik Andersson (M), listetta Täbymoderaterna:
– Valfriheten ska värnas. Kunskap samt ordning och reda i fokus. Högskolekurser på gymnasiet för en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Förskolelärarlyft och fler karriärtjänster för lärare. Pengsystemet ska ses över och kopplas till tillsynen av varje förskola.
Annica Nordgren (C), kommunalråd:
– Vi värnar valfrihet med flera aktörer på lika villkor oavsett ägarförhållande. Man ska själva kunna välja. Likvärdig kontinuerlig uppföljning av både kommunala och privata skolor för att säkra kvaliteten, med årlig tillsyn av alla verksamheter.
Camilla Brodin (KD), kommunalråd:
– Höj barnomsorgspengen för att mindre barngrupper i förskolan. Fler vuxna i skolan. Trygghet, ordning och reda ska prioriteras. Elevhälsoteam ska finnas dagligen på varje skola. Värna valfrihet och stärk kvalitetsuppföljning.
Hans Ahlgren (L), gruppledare:
– Höj förskolepengen ytterligare. En kommunal förskola i varje stadsdel. Utveckla Öppna förskolan. Tidiga insatser till barn med behov av särskilt stöd. Tillför mer resurser till elevhälsan. Inför syskonförtur vid val av skola.
Eva Pehrus (MP), gruppledare:
– Barnen behöver bli sedda. Vi vill vi öka förskole- och skolpengen så att skolorna har råd att anställa utbildad och behörig personal och ge eleverna den tid och pedagogiska kunskapsresa de har rätt till. Deras framtida yrkesliv måste vi värna.
Thore Wiberg (SD), ordförande:
– Vi vill förbättra förskolan genom att höja förskolepengen så att kompetent, utbildad och välbetald personal anställs samt införa ett krav på
max 5,5 barn per anställd.
ANNONS