ANNONS

Politikernas lösning på p-kaoset: ”P-hus”

Pendlarparkering
Parkeringsbristen i Värmdö är stor, framförallt i centrumorterna.
Florian Harbort, Ingaröbo, vill ha en lösning på parkeringsbristen i Gustavsberg.
Florian Harbort, Ingaröbo, vill ha en lösning på parkeringsbristen i Gustavsberg.
Ingaröbon Florian Harbort fick böter på jobbet när han parkerade bilen utanför en brukare i Gustavsberg. Han vill se fler p-platser i centrum. Politikernas svar? Parkeringshus.
ANNONS

– Jag jobbar inom hemtjänsten och får ibland böter på jobbet när jag ska hjälpa någon för att det inte finns platser att ställa bilen på. Det känns tråkigt. Jag vill ha fler avgiftsfria parkeringsplatser i Gustavsberg, säger han.

Florian Harbort. 

 

I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor. Denna gång gäller det parkeringssituationen i Gustavsberg. 

Hur ska ni (Värmdös lokalpolitiker) skapa fler parkeringsplatser i Gustavsberg?

Liv Simonsen (V)
– I nya bostadsområden i Gustavsberg vill vi minska behovet av parkeringsplatser genom en s.k. flexibel parkeringsnorm innebärande att byggherren i stället för p-plats erbjuder de boende tillgång till bilpool och gratis SL-kort.
Mikael Lindström (S)
– Vi har föreslagit parkeringshus i Gustavsberg, parkeringsmöjligheter i Bergasalen i Kvarnberget, fler infartsparkeringar och samverkan med fastighetsägare och samfälligheter för att inventera och skapa fler ytor.
Filip Joelsson (MP)
– Fler pendlingsparkeringar, t.ex. överdäckade parkeringar när vi bygger nytt. De yrkesgrupper som behöver bilen i sitt arbete måste prioriteras och vi vill se fler bilpooler och bättre kollektivtrafik för att göra det enklare att leva utan bil.
Ina Ununger (C)
– Vi står bakom flexibel parkeringsnorm så boende kan välja alternativ till bilägande och vi är för ett centralt beläget parkeringshus i Gustavsberg. Det behövs tillgänglig korttidsparkering för besökare och näringsidkare.
Fredrik Sneibjerg (L)
– Det är inte okej att man i sitt yrkesutövande får böter! 
Nya platser kommer på Bagarvägen, och efterhand som Porslinskvarteren blir klart så ökar p-platserna. Om problemen kvarstår kan man se över ett p-hus men tanken med de kollektivnära bostäderna är att alla inte ska behöva ha bil.
Deshira Flankör (M)
– Under senhösten 2018 kommer ett garage för hundratals bilar i Porslinskvarteren att färdigställas. Vi har också bland annat ändrat parkeringsnormen till en flexibelparkeringsnorm i de nya områdena i Gustavsberg.
Anna Lipinska (KD)
– Vi kan inte tänka bort bilen, Värmdöborna behöver sin bil. Därför måste vi lösa parkeringssituationen i Gustavsberg när nya bostadsområden planeras. Vi tycker det är hög tid att utreda ett parkeringshus i Gustavsbergs centrum!
Thorulf Empfevik (SD)
– Hemtjänsten ska ha parkeringstillstånd så att de kan utföra sina arbeten. Vår eftersträvan är en mer liberal parkeringspolitik. Vi bor ute på landet folk ska kunna parkera. Vårt mål är också att det ska finnas en parkeringsplats per hushåll.
ANNONS