ANNONS

Trafik högt på listan när Värmdö går till val

Att allt fungerar i trafiken är viktiga valfrågor för Värmdöborna. Foto: Arkivbild.
Att allt fungerar i trafiken är viktiga valfrågor för Värmdöborna. Foto: Arkivbild.
Bevara Storskogen i Hemmesta! Lös trafikproblemen! Planera förskolor vid nybyggen! Det är några av ämnena som är extra viktiga när Värmdöborna går till val i höst.
ANNONS

Vilka frågor tycker du är viktigast inför kommunalvalet i september?

Christer Hök, Ingarö. Foto: Stefan Källstigen.

Christer Hök, Ingarö

– Åldringsvården. Man försöker lasta över så att folk ska bo kvar hemma när de egentligen borde få komma in på hem. Så får det inte gå till. Sedan vill jag att politikerna löser alla köer på Grisslingerakan.

Camilla Norin. Foto: Stefan Källstigen.

Camilla Norin, Ösby grind

– Förskolor och skolan. Värmdö kommuns politiker tänker inte på det innan de bygger men det borde vara lätt att räkna ut. Och utanför förskolorna och skolorna så finns inga parkeringsplatser för föräldrarna att stå på när man ska hämta och lämna barnen.

Harriet Davin. Foto: Stefan Källstigen.

Harriet Davin, Djurö

ANNONS

– Jag har fullt sjå med riksdagspolitiken, så jag vet inte var Värmdös politiker står. Jag tycker inte att de syns så bra. De borde visa mer var de står och vad de vill i politiken.

Berit Eriksson. Foto: Stefan Källstigen.

Berit Eriksson, Hemmesta

– Att Storskogen i Hemmesta får vara kvar, att man bevarar viktig natur och platser för rekreation härute och att man inte bygger när det inte är hållbart med den övriga infrastrukturen. Det blev inte bra i Gustavsbergs hamn till exempel.

Florian Harbort. Foto: Stefan Källstigen.

Florian Harbort, Ingarö

– Fler avgiftsfria parkeringsplatser i Gustavsberg. Jag jobbar inom hemtjänsten och får ibland böter på jobbet när jag ska hjälpa någon för att det inte finns platser att ställa bilen på. Det känns tråkigt.

Claes Jiveman. Foto: Stefan Källstigen.

Claes Jiveman, Saltarö

– Att Värmdös politiker skaffar sig lite bättre koll. Man ska kunna förvänta sig kompetens i kommunhuset. De känns dåliga på upphandlingar inom byggprojekt och vägar, allt tar sådan tid. Trafiksituationen i Mölnvik är inte löst, inte Hemmesta heller. I Nacka är det annorlunda. Här verkar det finnas brist på kunskap.

Jörgen Frej. Foto: Stefan Källstigen.

Jörgen Frej, Djurö

– Kollektivtrafiken måste fungera eftersom att kommunen är så utspridd. Och Infartsparkeringarna måste bli fler. Sedan tycker jag att det byggs alldeles för lite hyresrätter. Jag förstår att det inte är ekonomiskt för kommunen men långsiktigt så behövs det.

Tony Lagin. Foto: Stefan Källstigen.

Tony Lagin, Gustavsberg

– Att satsa på idrotten och frågor som rör idrott. Det är viktigt att det finns tider i hallarna till exempel och att hallarna räcker till. Ju längre upp i åldern som man har idrotten desto bättre för ungdomarna.

ANNONS