ANNONS

Så vill politikerna öka tryggheten

Fittja fick lägst resultat i undersökningen när det handlade om trygghet.
Fittja fick lägst resultat i undersökningen när det handlade om trygghet.
Tryggheten i Botkyrka sjunker enligt den senaste medborgarundersökningen.
Och av kommundelarna i Botkyrka fick Fittja lägst resultat.
Mitt i Botkyrka/Salem frågade politikerna hur Fittja ska bli tryggare.
ANNONS

Skola, trygghet och sjukvård/omsorg är i fokus för Botkyrkaborna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning. I en serie på fem delar får politikerna svara på läsarnas viktigaste frågor.

Färre känner sig trygga

I januari berättade vi att den senaste medborgarundersökningen visar att Botkyrkaborna känner sig mindre trygga än tidigare. Lägst är tryggheten i Fittja.

 

ANNONS

Hur ska Fittja bli tryggare?

Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna.
– Vi fortsätter det täta samarbetet mellan kommun och polis och insatser som tränger ut de kriminella. Handlar bland annat om trygghetskameror, gemensamma lägesbilder, nytt centrum, nya bostäder, mer belysning, stoppa knarkhandeln och föreningsliv.
Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna.
– Vi behöver ett ökat fokus på det förebyggande arbetet, från förskoleklass till gymnasium. Inga fritidsgårdar för de över 19 år. De ska arbeta eller studera. Men vi behöver också fler poliser, väktare och fler övervakningskameror.
Myrna Persson, kommunalråd, Miljöpartiet.
– Utvidga insatser mot droger och utveckla samarbetet mellan polis, region och socialtjänst. Stödja eldsjälar och föreningar föra att kunna öka natt- och trygghetsvandringar. Skapa trevliga mötesplatser där människor kan vara tillsammans.

Anders Thorén, gruppledare, Tullingepartiet.
– Tillämpa nolltolerans mot nedskräpning, klotter och skadegörelse. Inför kameraövervakning som i Järva. Erbjud alternativ till upplevelseindustrin för ungdomar som inte studerar, till exempel meka med bilar, snickra och andra praktiska yrken.
Östen Granberg, gruppledare, Sverigedemokraterna.
– Prio 1 är att få bukt med gängkriminaliteten och det parallellsamhälle som växer sig starkt kring det kriminella gängen.
Polisen har ett stort ansvar men ett samarbete med civilsamhället är nödvändigt för att lyckas på lång sikt.
Mats Einarsson, kommunalråd, Vänsterpartiet.
– Ojämlikheten i samhället är en grogrund för otrygghet, därför måste vi öka jämlikheten. Renoveringar, nybyggnation, satsningar på utbildning och fortsatt gott samarbete med Polisen är viktiga frågor.
Stefan Dayne, gruppledare, Kristdemokraterna.
– Det är viktigt att kommunen möter upp polisens satsningar i Botkyrka, speciellt när det gäller socialtjänsten och skolan, för att stävja kriminalitet och för att motverka att ungdomar och även barn värvas till kriminella nätverk.
Lars Johansson, gruppledare, Liberalerna.
– Liberalerna vill ha en polisstation i Norra Botkyrka och fler poliser till kommunen. Till dess att det blir genomfört ska kommunen anställa trygghetsvakter för att öka tryggheten. Viktigt också med förebyggande åtgärder från socialtjänsten.
Robert Steffens, gruppledare, Centerpartiet.
– Vi behöver fler synliga poliser i hela Botkyrka. På vissa väl utvalda platser behöver vi också övervakningskameror. Kommunen måste jobba mer förebyggande i skolorna.