Trygghet kan avgöra valet – enligt partierna

Tryggheten är viktigaste valfrågan, siar Väsbys partier.
Tryggheten är viktigaste valfrågan, siar Väsbys partier.
När Mitt i frågade Väsbys partier vilka frågor som blir viktigast i kommunvalet lyfte alla partier tryggheten i kommunen – utom Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Med mindre än ett år kvar till valet har Mitt i dragit igång valbevakningen. Efter att ha tagit pulsen både på föreningsliv och folk på stan riktade vi frågan till de lokala partier:

Vilka två frågor blir viktigast i Väsbyvalet 2018?

Ska man tro de politiska företrädarna är det tryggheten i kommunen som kommer att stå i centrum i den lokala valrörelsen. Fem partier angav det som en av de två viktigaste frågorna. Bara Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna uppgav andra frågor.


Vilka blir de två viktigaste valfrågorna i kommunalvalet 2018?

Samtliga partier fick frågan över mail i augusti.


Väsbyborna verkar till viss del instämma. I medborgarundersökningen som länsstyrelsens publicerade i veckan var det en av tre politiska frågor som prioriterades högst av Väsbyborna, tillsammans med utbildning och hälso- och sjukvård.

Det är tydligt att Väsbyborna upplever kommunen som otrygg.  2016 var det kommunen där flest personer svarade att de känner sig otrygga utomhus på kvällar och helger, enligt SCB:s medborgarundersökning.

– Trygghet är en grundläggande känsla för att människor ska tycka att de bor i ett bra samhälle som de vill vara ute i helt enkelt.  Även om Väsby inte sticker ut i brottstatistiken händer det saker hela tiden som gör att personer tycker att det känns otryggt och det måste politiken ta på allvar, säger Anders Rosén (V), kommunalråd.

Oro för våldsbrott och skadegörelse

Miljöpartiet menade att tryggheten går in i frågor som skola och bostadsutveckling som de lyfte som viktiga valfrågor.

– Ordet trygghet har varit mycket på tapeten men vi väljer att fokusera konkret på hur man gör samhället bättre. Vi tror att det är de frågorna som Väsbyborna faktiskt tycker är viktigast, säger Lars Valtersson (Mp), kommunalråd.

Liberalerna är ett annat av partierna som tycker att trygghet är en av de absolut viktigaste frågorna inför valrörelsen.

Är det möjligt att Väsbybor upplever kommunen som mer otrygg än vad den faktiskt är?

– Det tror jag. Det räcker med ett brutalt överfall för att ett område ska upplevas som otryggt samtidigt som i det i statistiken är väldigt lite och inte innebär en stor risk för att det ska hända igen. Men jag tycker att vi ska ta folks oro på allvar även om statistiken säger något annat, säger Margareta Hamark (L).

De största problemen enligt Väsbybor är våldsbrott och skadegörelse i de centrala delarna av kommunen. Det framkom i de medborgardialoger som genomfördes 2016 tillsammans med polisen.

Majoriteten vill ha trygghetsnav och Alliansen vill ha kameror

Så vad vill partier göra för att öka tryggheten? De flesta är överens om att det behövs ökade resurser till skola och social omsorg för att tidigare fånga upp ungdomar som hamnar snett. Ett förbättrat samarbete mellan skola, social omsorg och polis är också eftertraktat.

Under den senaste mandatperioden har majoriteten ordnat trygghetsvandringar i bostadsområden och satsat på att Messingen ska bli ett trygghetsnav där ungdomar kan möta vuxna på kvällstid. Samtidigt har man anlitat fler väktare som patrullerar vid stationen.

Alliansen å sin sidan har lagt motioner om fler ordningsvakter, mobila väktare och kameraövervakning i centrala delar av kommunen. Ingen av motionerna har fått bifall.

– Vi är förvånade över att majoriteten inte har gjort något åt de här frågorna, säger Margareta Hamark (L).

Hur rimmar frihet med kameraövervakning?

– Det är något vi har diskuterat mycket inom Alliansen. Vi resonerar så här: om man inte känner sig trygg så begränsas friheten. Om man filmas finns det bevis om något händer och det ger möjlighet att känna sig tryggare, säger Hamark.

Anders Rosén (V), kommunalråd, menar att sätta upp övervakningskameror skulle vara dyrt och inte nödvändigtvis ge ett kostnadseffektivt resultat.

– Vi säger givetvis inte nej till kameraövervakning men man ska veta vad det får för effekter och att det är dyrt. Om vi till exempel hade velat ha kameror vid torget utanför stationen hade det funnits juridiska begränsningar. Det hade även krävts många och avancerade kameror. Vi är inte övertygade om att det är en investering som ger det bästa resultatet, säger Rosén.