Tryggheten i Järfälla engagerar

Upplysta vägar, fler poliser och övervakningskameror. Det är dags för Järfällas kommunpolitiker att svara på den femte frågan i vår miniserie.

Både läsare och politiker lyfter trygghet som en viktig fråga för Järfälla. Men vad vill politikerna egentligen göra?

Det är dags för femte och sista delen i Mitt i:s miniserie där Järfällas kommunpolitiker svarar på läsarnas frågor.

 

Vad ska du och ditt parti göra för att säkerställa tryggheten för Järfällaborna?

Amanda Palmstierna, Miljöpartiet

Amanda Palmstierna – ordförande tekniska nämnden, Miljöpartiet
Det ska vara tryggt både ute och i hemmet. Vi vill ha fler områdespoliser med relation till sitt område och arbeta förebyggande med ungdomar. Kvinnojouren måste få ökat stöd och hedersvåld bekämpas.

Torbjörn Jönsson, sverigedemokraterna

Torbjörn Jönsson – medieansvarig Sverigedemokraterna
Otryggheten har ökat dramatiskt i Järfälla. Vi Sverigedemokrater vill skapa en trygghetscentral som kan dirigera ordningsvakter dit de behövs baserat på samtal, fler kameror och bättre belysning.

Cecilia Löfgreen, moderaterna

Cecilia Löfgreen – gruppledare Moderaterna
Alla har rätt att känna sig trygga. Med Moderaterna blir det fler poliser, kommunala ordningsvakter, trygghetskameror, stöd till grannsamverkan och nattvandring.

Bo Leinerdal, vänsterpartiet

Bo Leinerdal – gruppledare Vänsterpartiet
En bra skola för alla, trygga jobb och aktivt skapande kultur- ,idrott och föreningsliv är en viktig grund för trygghet. Polisen ska vara synlig i våra kommundelar. Gång- och cykelvägar ska vara upplysta.

Lennart Nilsson, kristdemokraterna

Lennart Nilsson – gruppledare Kristdemokraterna
Samarbetet med polisen måste förbättras. Kristdemokraterna tog initiativet till trygghetsvärdar och kameraövervakning men det räcker inte. Det förebyggande arbetet att motverka en kriminell livsstil är otroligt viktigt och måste bli bättre. Vi har höga ambitioner för Järfällas ungdomar. Äldres trygghet måste förbättras. Kristdemokraterna vill utveckla trygghetssystem tillsammans med pensionärsorganisationerna.

claes thunblad, socialdemokraterna

Claes Thunblad –  kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna
Vi ska ha ordningsvakter och trygghetsvärdar som patrullerar i alla centrum och kameraövervakning på brottsutsatta platser. Samhällets närvaro i utsatta områden ska öka och otrygga miljöer rustas upp.

Aphram Melki, centerpartiet

Aphram Melki – kommunalråd, Centerpartiet
Fler poliser, väktare och trygghetsvärdar på gator och torg. Ansöka om kameraövervakning på våldsdrabbade platser. Satsa på förebyggande arbete samt samarbeta med civilsamhället, skolan och polis.

Nikoletta Jozsa, liberalerna

Nicoletta Jozsa – gruppledare Liberalerna
Vi vill att 40 fler poliser anställs i vårt polisområde och vi vill se stora och långsiktiga satsningar på förebyggande arbete i Järfälla för att minska antalet människor som faller in i kriminalitet.