Tusen nya röster i Upplands-Bro

Oscar Lööw Åberg, Nora Frögren och Jessica Heimlén ska rösta för första gången i höst.
Oscar Lööw Åberg, Nora Frögren och Jessica Heimlén ska rösta för första gången i höst.
Jessica Heimlén, Nora Förgren och Oscar Lööw Åberg ska rösta för första gången i höst.
Jessica Heimlén, Nora Förgren och Oscar Lööw Åberg ska rösta för första gången i höst.
I Upplands-Bro finns 1011 potentiella förstagångsväljare. För Jessica Heimlén, Nora Frögren och Oscar Lööw Åberg är bostäder, trygghet och bra busslinjer viktiga valfrågor.

Jessica Heimlén, Nora Frögren och Oscar Lööw Åberg studerar samhällsvetenskap på Upplands-Brogymnasiet. När vi träffas har de precis tagit del av teaterföreställningen Torget, som vänder sig till förstagångsväljare. Pjäsen utspelar sig i klassrummet och temat är demokrati.

– Torget i Kungsängen är kanske inte en plats man hänger på, svarar Oscar Lööw Åberg på frågan om vilken relation man har till torgen i kommunen.

Torget symboliserar en plats där medborgare samlas för att ta gemensamma beslut. Hur pass mycket en enskild medborgare kan påverka politiken är en evig fråga i demokratiska samhällen. Vissa föredrar att lägga en sedel i valurnan, andra vill ha mer direktdemokrati.

Fick gratis SL-kort

Genom ett mejl lyckades Jessica och några av hennes vänner påverka kommunen så att alla nu får gratis busskort på Upplands-Brogymnasiet.

– Först fick bara ettor som bor sex kilometer ifrån skolan gratis busskort. Men nu får även tvåor och treor busskort, oavsett var man bor någonstans, berättar hon.

– Skolan är bra överhuvudtaget, tillägger Nora som är aktiv i SSU Järfälla och har ett särskilt engagemang i skolfrågor. Hon är emot betyg i tidig ålder och hyllar regeringens höjning av studiebidraget med tvåhundra kronor.

Bostäder en het fråga

På kommunal nivå anser de att bostadssituationen är ett hett ämne. Upplands-Bro är en av Sveriges allra mest växande kommuner, sett till antalet invånare.

– Det byggs många lägenheter, vilket är väldigt bra, säger Jessica.

Oscar är dock osäker på om nybyggnationerna gagnar de unga i någon större utsträckning.

– Det som byggs uppe i Norrboda lär inte vara billigt. Både villorna och lägenheterna kommer att bli väldigt dyra.

Nora som bor i Järfälla är nöjd med satsningen på bostäder i hennes kommun.

– I Järfälla byggs många ungdomsbostäder just nu. Och det behövs. Känslan är att man i dagsläget inte kan flytta hemifrån förrän man är i 25- till 30-årsåldern.

Tryggheten i centrum

Som SSU:are är hon rätt säker på att hennes röst faller på socialdemokraterna i höstens val. Jessica och Oscar har däremot inte bestämt sig. Alla tre är dock överens om att tryggheten står högt på agendan. Inte minst frågan om kvinnors växande otrygghet, vilket Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporterade om den 16 januari.

– Jag tror att det behövs både fler poliser och högre kompetens i frågor om jämställdhet, säger Nora.

Hon lyfter fram ett exempel där en kvinnlig polis intervjuades i Svt.

– Hon kände att hon ljög för kvinnor i våldsamma relationer, eftersom hon visste att det inte finns tillräckliga resurser för att hjälpa de som utsätts för våld av sin partner, säger Nora.

Jessica upplever att brottsligheten ökar i kommunen, trots att anmälningarna minskat enligt polisens siffror för 2017. Hon tror även att känslan av otrygghet delvis är en produkt av fler rapporter i sociala medier.

– Man tar del av saker på Facebook hela tiden.

Enligt mediestrategen Brit Stakston kommer sociala medier spela en större roll än någonsin i årets val.

”Det gäller inte alls bara unga väljare. De superaktiva på Facebook är 45+. Det märker man inte minst när det gäller hela flyktingengagemanget. Jag tror att slaget om de unga handlar om hur man resonerar och hur man skapar engagemang”, sa Brit Stakston till Mitt i förra våren.