Så tycker dina politiker om ungdomsbostäder

Fler hyresrätter vill nästan alla ha.
Fler hyresrätter vill nästan alla ha.
När vi frågade Vallentunas politiker om hur kommunens ungdomar ska kunna bo kvar var enigheten stor: Fler hyresrätter behövs.

För ungdomar kan det vara svårt att hitta en överkomlig första lya om de är hänvisade till bostadsrätter. Med kvadratmeterpriser runt 30 000 kronor kostar en etta på 35 kvadrat en miljon – pengar som inte alla har. Därför frågade vi Vallentunas politiker hur de vill underlätta för unga att sätta eget bo.

Enigheten visade sig total. Samtliga partier är överens om att det behövs fler hyresrätter i Vallentuna, som i dag är den kommun i landet som har den lägsta andelen sådana. I dag utgörs bara 7 procent av lägenhetsbeståndet av hyresrätter.

Framför allt ungdomar har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Vad vill ni göra åt det?

Parisa Liljestrand, M
Bygga mer varierat, mer blandad bebyggelse och flera olika
upplåtelseformer. Hyresrätter, små bostadsrätter och studentbostäder
är några av våra förslag för ett Vallentuna där människor i alla
åldrar ska kunna bo och leva.
Björn Furugren, C
Vi vill fortsätta planlägga och se till att hyresrätter byggs. Kommunen ska se till att det blir även små hyresrätter. Just nu är mycket hyresrätter planerade. Skulle de inte byggas som planerat är centerpartiet öppen för att aktivera Össebyhus.
Ylva Mozis, L
Det vi kan göra i Vallentuna är att detaljplanera för nya bostäder, även om det tar tid. Vi vill att det byggs så många små hyreslägenheter med låg hyra i blandade bostadsområden. Byggbolagen måste också snabbt bygga de bostäder de köpt mark till.
Michel Louis, KD
Genom att erbjuda mark till intresserade byggherrar kan vi stimulera till ökad byggnation av hyresrätter i Vallentuna. Dessa kan sedan hyras ut genom en kvoterad kö som beaktar kommunens ungdomar som är intresserade av att bo kvar i kommunen.
Jaana Tilles, S
Vi vill prioritera byggandet av mindre yteffektiva hyresrätter. Det kan man göra genom att anlita kommunens eget bostadsbolag Össebyhus och genom markanvisningar till byggföretag som bygger hyresrätter till rimliga hyror.
Nicklas Steorn, MP
Vi vill att kommunen köper fler bostadsrätter och hyr ut dem. Samtidigt vill vi att Össebyhus återuppbygger sitt hyresbestånd. Vi är också öppna för Attefallshus för uthyrning och andra innovativa lösningar. Vi vill även införa en kommunal bostadsgaranti.
Johan Rönn, V
Vi har i alla år velat ha fler hyresrätter. Det behövs ett mer varierat utbud av bostäder. Ett sätt är att aktivera det kommunala bostadsbolaget Össebyhus. Vi har vid flera tillfällen föreslagit att studentbostäder ska byggas vid Roslagsbanan.
Fredrik Lindahl, SD
Vi anser att kommunen ska utreda möjligheten att bygga billiga hyresbostäder till ungdomar och studerande. Vårt förslag är att ungdomar och studerande som är skrivna i Vallentuna kommun ska ges förtur till dessa bostäder.