Ungdomar från Täby: Skyldighet att rösta

Saber Omar, 18, bor i Täby men kommer från Sudan. Bredvid Robel Hagos, 17, från Eritrea.
Saber Omar, 18, bor i Täby men kommer från Sudan. Bredvid Robel Hagos, 17, från Eritrea.
Utländska medborgare som får rösta blir allt fler, men få tar chansen. Det borde vara självklart, tycker unga som Mitt i Täby pratat med.

Ett stenkast från Täby Centrum sitter ett gäng killar och pluggar engelska. När Mitt i Täby frågar om vad de tänker om politiken i kommunen är diskussionen igång.

– Jag skulle vilja rösta på Socialdemokraterna eller kanske Miljöpartiet. Stefan Lövfen tar hand om landet och därför skulle jag vilja rösta på hans parti, säger Saber Omar, 18.

Han kommer från Sudan och blev folkbokförd i Sverige den sista oktober 2015, och missar valdagen med en dryg månad. Även om killarna inte får rösta i nästa val tycker de att det är medborgarnas skyldighet att gå och rösta.

– Folket ska bry sig om samhället och bygga det tillsammans, då måste man rösta, säger Amir Hussein, 17, som kommer från Afghanistan.

Amir Husseini, 17, tycker att vårdköerna är alldeles för långa. Foto: Erik Lejdelin

För långa vårdköer

Han tycker att de långa vårdköerna är den viktigaste frågan.

– Man hinner bli frisk innan man får träffa en läkare, säger han.

Diskussionen tar tvära vändningar – någon vill ha lägre skatt, en annan säger emot. Robel Hagos, 17, tycker att man ska förbjuda cigaretter i Sverige.

– Många barn frågar om äldre kan köpa ut och det är hemskt, säger han.

Han tycker också att kollektivtrafiken måste också bli bättre i Täby.

– Bussarna kommer för sällan och på vintern kommer de ibland inte alls. Då blir det svårt att hinna till skolan i tid.

Saber Omar, 18, Robel Hagos, 17, Gianny Fedi Cisnero, 17, Amir Husseini, 17 tycker att det är självklart att rösta. Foto: Erik Lejdelin

Även om just de här killarna inte får rösta än, finns det 3 892 utländska medborgare i Täby som beräknas få rösta i kommun- och landstingsvalen nästa år. SCB har tagit fram en prognos som visar en stor ökning av den här gruppen i Sverige.

– Det ser ut att bli rekordmånga, säger Jonas Olofsson, statistiker på SCB.


Så många utländska medborgare får rösta i din kommun

Antal personer som beräknas få rösta i nästa års kommunala val i länet och dess kommuner.

Källa: SCB


Men valdeltagandet är lågt. I förra valet röstade endast 33,3 procent av länets röstberättigade utländska medborgare i kommunfullmäktigevalen – den lägsta siffran på fyra val.

En anledning är att en stor del har bott kort tid i landet och att huvudfokus för dessa personer är att få ett arbete och en bra bostad. Att gå och rösta hamnar då lägre ner på priolistan. Det menar migrations- och integrationsforskaren Pieter Bevelander vid Malmö universitet.

– Man kan också tänka sig att de inte riktigt har lärt sig hur det svenska politiska systemet funkar, säger han.

Utländska medborgare som röstar är särskilt engagerade

En annan orsak är att de lokala valen inträffar samma dag som riksdagsvalet – och all fokus är på den nationella politiken.

De utländska medborgare som faktiskt röstar kan vara särskilt engagerade, menar Pieter Bevelander.

– De personröstar i större utsträckning jämfört med svenska medborgare, säger han.


Lägsta valdeltagandet på fyra val

Bland svenska medborgare var deltagandet i länets kommunfullmäktigeval högst 2014, sett till de senaste fyra valen. Bland utländska medborgare var valdeltagandet tvärtom lägst.

Källa: SCB


Bevelander menar dock att Sverige har ett högt valdeltagande bland utländska medborgare jämfört med andra länder.

– Men när det är så mycket fokus på integration är det viktigt att även dessa personer får bli hörda. Även i framtiden kommer invandringen vara relativt stor och politiska partier måste inse att det här är en grupp som måste ingå i det politiska samhället, annars skapar vi ett exkluderande land.

Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018

Pieter Bevelander

Än viktigare tycker han att det är att få fler svenska medborgare som är födda utomlands att rösta. Förra valet röstade 72,2 procent av de utlandsfödda svenska medborgarna i landet i riksdagsvalet. Samma siffra för inrikes födda var 89,9 procent.

– Det bör vara en central demokratisk uppgift för alla politiska partier inför valet 2018, säger Pieter Bevelander.

Bättre satsa på utländska medborgare än soffliggare

En annan grupp där valdeltagandet är lågt – eller snarare obefintligt – är bland de så kallade soffliggarna. Och här tror Pieter Bevelander att partierna har mer att vinna på att nå ut till de som nyligen kommit till Sverige i stället.

– Jag tycker att partierna borde satsa på de utländska medborgarna och nysvenskarna. För de är nya här och behöver inkluderas. Soffliggarna som är födda här vill ju tydligen inte rösta. Men det är så klart viktigt att satsa på alla grupper, säger Pieter Bevelander.

Fakta

Rösträtten infördes 1975

År 1975 beslutade Sveriges riksdag att rösträtt ska gälla för utländska medborgare vid kommunala val.Bland beslutsunderlaget fanns Invandrarutredningen, som kom fram till tre mål: jämlikhet, valfrihet och samverkan.

Under samverksansmålet skrevs: ”invandrarna bör engageras för svenska samhällsfrågor och att det bör blir lättare för dem att aktivt delta i det svenska politiska och fackliga arbetet”.Detta var den största utökningen av väljarkåren som skett sedan den kvinnliga rösträtten infördes 1921 och samtliga politiska partier stod bakom beslutet.

I dag har utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige rösträtt i kommun- och landstingsfullmäktigevalen om de är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge.

De utländska medborgare som kommer från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige i tre år i följd före valdagen för att få rösta.

Källa: Den statliga utredningen "Engagemang, mångfald och integration"