”Utbildningsfrågor är mycket viktiga för mig”

Massimiliano Ria tillsammans med sonen Gregorio.
Massimiliano Ria tillsammans med sonen Gregorio.
Bevarandet av skog och natur hamnar i topp när Mitt i frågar Solnaborna om vilken valfråga som är viktigast inför hösten. Skolan och förskolan är och också två heta ämnen i den växande staden.

Vilken är din viktigaste valfråga i Solna?

Lina Eriksson, 36, Huvudsta
– Frågor kring skolan och förskolan är viktigast. Solna har inte direkt ett rykte att ha de bästa skolorna. Det är viktigt att det finns lokaler, bra personaltäthet och lagom stora barngrupper.
Ingalill Sund, 73, Solna
– Jag tycker att man borde satsa mer på skolan, det behövs mer folk där och de som jobbar måste få bättre betalt så att de väljer att stanna kvar. I dag är det också fullt med obehöriga lärare i skolan vilket är ett problem. Jag har själv jobbat inom skolan och sett uppluckringen. I dag ska lärare vara allt från städpersonal till kuratorer och allt däremellan
Massimiliano Ria, 42, Solna
– Skola och utbildningsfrågor är mycket viktiga för mig. Min familj och jag bor i Solna just nu men det är för få bra skolor där och de har mycket lång kötid.
– Våra barn går i en mycket bra skola i Sollentuna just nu. Sollentuna verkar ha mer att erbjuda barnfamiljer än Solna. Därför flyttar vi dit i sommar.
Eleonore Lövgren, 32, Solna
– Jag skulle säga att skolpolitiken och förskolorna är viktigast. Dessutom är det viktigt att behålla grönområdena och inte bebygga de få grönområden som finns kvar.
– Jag tycker att politikerna ska tänka långsiktigt.
Lilian Liljeqvist, 74, Haga norra
– Solna är en bra kommun att bo i. Jag vill inte gnälla på något. Men det finns en sak som vi vänner och grannar har talat mycket om. Det är att snöröjningen var bedrövlig i vintras. Vi var många som var på vippen att bli isolerade för att det var så mycket snö och is på trottoarerna. Det var svårt att ta sig fram.
Johan Asplund, 35, Solna
– Det som är viktigast för mig är kulturfrågor överlag. Det finns ingen kulturscen, till exempel.
– Det satsas mycket på idrott, men inte på varken musik, dans eller teater. Kulturskolan är riven och det finns ingen scen i de nya lokalerna.
Rima Al Shannag, 36, Solna
– Jag är inte så insatt i Solnapolitiken, men jag tror att den allmänna välfärden är viktigast. Solna växer och i och med det kommer det nya utmaningar. Jag vill att mycket av det gamla Solna bevaras och att fler ska ha råd med de nya bostäderna som byggs.
Eva Kroon Bisenius, 71, Solna
– Vård och skolfrågor är viktiga. Mobiltelefonerna bör förbjudas i klassrummet. Användningen av datorer ska inte övervärderas. Jag är språklärare och under språkundervisning är datorer inte så viktiga. Datorer gör ofta att eleverna sitter och chattar under lektionstid. Integration är också en viktig fråga.
Bertil Forsslundh, 74, Solna
– Vård och omsorg tycker jag är den viktigaste frågan i just Solna. Jag tror att Solnaborna tycker det. Jag har själv inga barn så jag vet mycket lite om just barnomsorg, så jag vet mycket lite om det. Förutom det jag läser i tidningarna förstås.