Så ska politikerna stoppa skjutningarna

ostbergaskott2
En man sköts ihjäl i Östberga i augusti förra året.
Förra året sköts 19 människor till döds i Stockholms län. Så här vill politikerna i Stockholms stad stoppa skjutningarna.

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Hur ska skjutningarna i utsatta områden stoppas?

Karin Wanngård (S), finanslandstingsråd
De som ligger bakom våldsdåden måste bort från våra gator. Polisen måste få de resurser som krävs. Samtidigt ska gängens rekrytering strypas genom fortsatta satsningar på avhopparverksamhet, sociala insatsgrupper och förebyggande arbete i skolan.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Att skjutningar och gänguppgörelser sker är oacceptabelt. Vi vill se samarbete över myndighetsgränserna likt det som gjorts i Södertälje. Där har polis arbetat intensivt mot gängkriminaliteten tillsammans med andra myndigheter.
Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd
Polisen ska få de resurser de behöver. Ett ojämlikt samhälle ökar kriminaliteten. Våldet måste upphöra och vi vill skapa rättvisa livsvillkor oavsett var du bor. Vi vill se mer samarbete mellan polis, skola och socialtjänst.

Anna Rantana Bonnier (FI, gruppledare
Förebyggande arbete genom sociala insatser och satsningar mot destruktiva mansnormer som ofta är grund för våld och kriminalitet.
Samt stärkt avhopparverksamhet och samarbete med polis och lokala organisationer. 

Karin Ernlund (C), gruppledare
Förebygga skjutningar med snabba och tydliga reaktioner från samhället i form av jourdomstolar och nolltolerans mot hot och våld, fler poliser och väktare med god lokalkännedom, samt intensifiera arbetet med att minska antalet vapen.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
Framför allt så måste polisen och rättskedjan stärkas betydligt. Vi vill låta socialtjänsten ingripa tidigare när unga börjar hamna snett och skolan ska kunna flytta på elever med stora problem för att skydda klasskompisar.
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
Kortsiktigt med skärpta straff, jourdomstolar, krafttag mot vapeninförseln, fler poliser och trygghetskameror. Långsiktigt behöver vi satsa på att alla unga blir behöriga till gymnasiet så att unga alltid har ett bättre alternativ än kriminalitet framför sig. 
 
Erik Slottner (KD), gruppledare
KD föreslår 10 000 fler poliser till år 2025, stärkt stöd till föräldrar i utsatta områden, stötta initiativ från civila samhället som syftar till ökad trygghet, skärp minimistraffen, ge polisen bättre utrustning och effektivare vapen samt införa kommunala ordningsvakter med ökade befogenheter.
Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
Polisen ska göra tillslag mer frekvent. Störa gängens verksamhet.