”Valbuss” kan tas in för utländska medborgare

Haninge kommun vill införa förvalsbuss för den stora gruppen utländska medborgare.
Kommunen kan komma att ta in en förvalsbuss för den stora gruppen utländska medborgare.
Haninge kommun ska göra olika insatser för att hjälpa utländska medborgare som har rätt att rösta i kommun och landsting. Bland annat undersöker man möjligheten till en mobil förvalsbuss.

– Vi har frågat kommunens valnämnd om det finns möjlighet till en mobil förvalsbuss, säger Sören Berglund i Haninge kommuns beredning för mänskliga rättigheter.

Det finns dock inga beslut tagna eller pengar avsatta för varken någon buss eller andra informationsinsatser.

– Det blir först sommaren 2018 som arbetet sätts igång. Valnämnden har ett särskilt ansvar här, säger Sören Berglund.

”Förvalsbuss” vid Ica Maxi ett förslag

Vid valet 2014 gjordes just informationsinsatser i områden i Haninge med lågt valdeltagande, på ungdomar och även gruppen utländska medborgare som får rösta.

– En mobil valbuss hade kunnat vara ett sätt att nå gruppen. Den hade till exempel kunnat besöka Ica Maxi Haninge eller andra ställen, och möjliggjort för folk att  rösta där. Men vi hoppas också på politiska debatter och andra samarbeten, säger Sören Berglund.