ANNONS

De vill ha mer privat vård i Stockholm

Frågan om vårdval kan vara den fråga som splittrar politikerna i landstinget mest. Där Alliansen ser mer privat vård som lösningen på vårdens problem medan de rödgröna ser vårdvalen som orsak till problemen.
ANNONS

Landstinget hanterar miljarder, och partierna skiljer sig åt när det gäller vad som ska prioriteras.

För tio år sedan började vårdval införas på bred front. Det innebär att privata vårdgivare kan teckna avtal med landstinget och att patienterna kan välja var de vill söka vård.

Landstinget har numera avtal med allt från från vårdcentraler och ortopeder till fotvård och urologi, totalt ett 40-tal vårdformer.

Frågan splittrar

Inför valet i höst är frågan om vårdval den som mest blottar partiernas olikheter. Mycket för att frågan om privat vård i grunden är ideologisk.

Mitt i har frågat partierna om hur de vill göra med vårdvalen.

Alliansen vill behålla vårdvalen och har redan planer på att utöka systemet.

 

ANNONS

De rödgröna partierna vill göra en ordentlig genomgång av vårdvalen och kan även tänka sig att lägga ned vissa av vårdvalen.

Sverigedemokraterna tar inte riktigt ställning.

Fakta

Det här är landstinget i Stockholm

Stockholms läns landsting har hand om sjukvård och kollektivtrafik.

Vi betalar skatt till landstinget, med 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

Landstinget styrs av 149 ledamöter som väljs samtidigt som riksdagsvalet den 9 september.

Den senaste mandatperioden har landstinget styrts av en borgerlig allians, bestående av moderater, liberaler, centerpartister och kristdemokrater.

Socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister har varit i opposition.

Även sverigedemokrater sitter i landstinget.

Vad sker med vårdvalen om ni får bestämma?

Moderaterna
Vårdvalen har hjälpt till att korta köerna till sjukvården. M arbetar för en köfri sjukvård med patientens behov i centrum – då behövs vårdval. Vi vill se valfrihet, tillgänglighet och god kvalitet för patienterna. Vi vill utveckla vårdvalet för att skapa mer sammanhållen vård, exempelvis genom en fast läkarkontakt i primärvården.
Liberalerna
Tack vare vårdvalen har Stockholm landets kortaste väntetider till specialistvård. Vårdvalen ska behållas utvecklas. Nytt vårdval för äldre ”seniorvård” med geriatrik ska införas. En del vårdval kan samordnas mer. Vårdval ska löpande följas upp, utvärderas och kunna justeras.
Centerpartiet
Det är viktigt att alla får möjlighet att välja en fast läkarkontakt på sin vårdcentral. Samtidigt vill vi stärka samarbetet mellan vårdgivarna för att vården ska upplevas som mer sammanhängande. Vårdvalen har gett oss en mångfald av utövare och öppnat upp för bättre bemötande, innovation och har flyttat vården närmre patienten. Vi tar strid för att det ska finnas både privata och offentliga alternativ.
Kristdemokraterna
Vi vill ha vårdvalen kvar och utveckla dem. Bland annat vill vi införa "vårdval junior" och "vårdval senior" som håller ihop vården för svårt sjuka barn respektive äldre. Vi vill också göra om systemet för hur vårdgivarna får pengar från landstinget, så att vi gynnar kvalitetsarbete och effektivitet. Vi vill ha kostnadskontroll och regelbunden uppföljning av alla vårdval. 
Socialdemokraterna
Vårdmarknaderna har trängt ut resurser från sjukhusen vilket lett till att operationer ställts in och att landets längsta akutväntetider finns i Stockholm. Vårdmarknaderna innebär valfrihet för vårdbolagen snarare än för patienterna. Vården måste bli mer samordnad och effektiv, och vi kommer därför att ställa tuffare krav på både privata vårdgivare och landstingets egna att samverka mer.
Miljöpartiet
Vårdvalen har haft effekten att de mest friska konsumerar mer vård, vilket har trängt ut de mer komplext sjuka. Dessutom har vårdvalen splittrat samarbeten och vårdkedjor, vilket gör att patienten har tvingats bli projektledare för sin egen vård. Vårdvalen måste genomgå en grundlig förändring så att de blir till för patienten, inte för företagen.
Vänsterpartiet
Vårdvalen är dyra och fördelar vården från dem med störst behov till dem med lägst behov av vård. Därför vill vi se över de vårdval som är kostnadsdrivande. Vårdval förlossning vill vi helt avveckla. Det blir inga nya vårdval med oss i ledningen.
Sverigedemokraterna
Självklart ska individen få möjlighet att välja var de söker vård men tydliga krav med efterkontroller måste garantera kvalitén på vården. Vi låser oss inte vid vissa ägandeformer utan endast vad som är bäst för patienterna oavsett om vårdgivaren är privat eller landstingsägd.