Väsby – ett Sverige i miniatyr

Valresultatet i kommunstyrelsen brukar återspegla riksdagen.
Valresultatet i kommunstyrelsen brukar återspegla riksdagen.
I över trettio år har styret i Väsby haft samma färg som Sveriges regering. Men frågan är hur det ser ut om ett år när det är dags för val igen. Häng med när Mitt i:s valbevakning drar igång.

Vindarna har vänt i Väsby – precis som i resten av landet. I kommunen hade tidigare Socialdemokraterna en markant majoritet men idag har allianspartierna vuxit sig starkare.

Den som jämför valresultaten mellan kommunfullmäktige i Upplands Väsby och resultatet till riksdagen kan skåda ett Sverige i miniatyr. Väljarna i Väsby återspeglar väljarnas sympatier över landet i stort.

Sen 1982 har kommunstyrelsen haft samma färg som Sveriges regering. Väsby är alltså lilla kommunen lagom.

 

Kanske går det därför att utläsa något 2018 års kommunalval i Väsby i de nationella opinionsundersökningarna?

När det kommer till hur Väsbybornas röstar i de olika valen till kommun, landsting och riksdag är det inte heller några större skillnader. Miljöpartiet var det enda av de nationella partierna som fick fler röster av Väsbyborna till kommunfullmäktige än till landsting och riksdag år 2014.

Att rösta på olika partier till kommun, landsting och riksdag är inte särskilt vanligt i Sverige. Bara tre av 10 väljare röstar på olika partier till de olika instanserna.

– Om man röstar olika finns det ett skäl till det. Kommunalt kan det handla om att man känner någon granne som är lokalpolitiker eller brinner för en särskild lokal fråga, säger Henrik Oscarsson, föreståndare på SOM-institutet.

I andra fall håller väljaren på det parti som de står dem närmast ideologiskt i kommunvalet men taktikröstar i riksdagsvalet, om det finns oro för att ett sympatiserande parti ska hamna under fyraprocentsspärren – eller tvärtom.

I de fall som valdagen sammanfaller med en lokal folkomröstning ökar det chanserna för så kallad röstdelning, att väljare röstar på olika partier till kommun, landsting och riksdag.

Senast och enda gången Väsby hade en folkomröstning, 2014 om sjöstan, bytte mycket riktigt kommunstyrelsen färg i enlighet med utslaget i folkomröstningen. Men å andra sidan bytte även regeringen färg så frågan är om utslaget i kommunvalet främst återspeglade sjöstadens tyngd som valfråga eller att Väsbyborna följde de nationella vindarna?

I över trettio år har styret i Väsby haft samma färg som Sveriges regering. Men frågan är hur det ser ut om ett år när det är dags för val igen. Häng med när Mitt i:s valbevakning drar igång.