Så kan Vaxholms trafikproppar lösas

Trafik
BIlköer irriterar många Vaxholmsbor.
Biltrafiken är en av de frågor Vaxholmsborna tycker är viktiga inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Vaxholmsborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma efter valet i höst.

Hur ska ni minska bilköerna i kommunen?

Lars Lindgren, kommunalråd, Moderaterna
Genomfartstrafiken har tyvärr ökat p g a störningar i det regionala trafiksystemet såsom Slussenbygget, det försenade Förbifart Stockholm mm. Köerna vid färjelägena har p g a detta ökat. Vi för en pågående dialog med Trafikverket om detta.
Michael Baumgarten, Liberalerna
En stor del av fordonstrafiken i Vaxholm är idag genomfartstrafik. Kan vi begränsa den är mycket vunnet. Ökad kollektivtrafikkapacitet, både på vatten och väg, är nödvändigt för att minska personbilstrafiken. Fler trygga gång- och cykelvägar/gångfartsområden, med lånecyklar, inom och till och från Vaxholm. Kan vi få fler att minska sitt pendlande genom fler arbetsplatser inom kommunen bidrar också detta till minskad trafikbelastning.
Malin Forsbrand, Centerpartiet
Genom att bättre nyttja vattenvägarna. Vi vill se snabba miljövänliga pendlingsfärjor från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm. Vi måste höja kraven på SL och Arriva så att bussarna går som de ska med nödvändig turtäthet.
Anne-Charlotte Eriksson, Miljöpartiet
MP ser kollektivtrafiken som främsta alternativ för pendling och ökat antal bussturer som självklar samhällsservice. Vi arbetar också för ökade möjligheter att båtpendla, skapa elbilspooler samt att fler säkra cykelvägar byggs.
Jan-Olof Schill, Socialdemokraterna
Planering av nya bostäder måste anpassas till förbättringar av trafikinfrastrukturen. Planen för 250 nya bostadsrätter på Norrberget ska stoppas. Vi vill underlätta arbetspendling med båt och buss och bygga ut infartsparkeringarna.
Sara Strandberg, Vänsterpartiet
Vi vill ha bättre kommunikationer vattenvägen till Stockholm och bättre kollektiva tvärförbindelser till andra Norrortskommuner. För att minska bilåkandet i kommunen vill vi ha en ringlinje med elbuss som knyter ihop kommunens olika delar.
Carl-Magnus Broström, Waxholmspartiet
Begränsa genomfartstrafiken och stötta vattenburen transport. Minska exploateringstakten och inte bidra till ännu mer trafik innan konkreta lösningar finns. Kollektivtrafiken går idag för fullt med 5-minutersintervall i rusningstid.