S och V: ”Låt kommunen bygga hyresrätter”

Bygge
Många vill bygga fler hyresrätter.
Bostäder är en av de frågor Vaxholmsborna tycker är viktiga inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Vaxholmsborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma efter valet i höst.

Vill ni se fler hyresrätter i kommunen, och i så fall hur ska det gå till?

Lars Lindgren, kommunalråd, Moderaterna
Vaxholms lägenhetsbestånd består av mellan 35 och 40% hyresrätter. Vi har under mandatperioden beslutat om ca. 140 hyresrätter som nu planläggs.
Michael Baumgarten, Liberalerna
Flera hyrerättssbostadsprojekt är under uppseglande. 2 stycken på Vaxön och över femtio hyresbostäder på Rindön. I samarbete med fastighetsbolag vill vi planlägga fler hyresrätter.
Malin Forsbrand, Centerpartiet
Ja, vi vill ha en varierad bebyggelse med fler hyresrätter. Fler hyresrätter är också på gång i kommunens regi och av andra fastighetsägare. Vid förfrågningar från byggbolag om markanvisningar bör frågan om hyresrätter finnas med.
Anne-Charlotte Eriksson, Miljöpartiet
Andelen hyresrätter behöver öka i kommunen, både genom privata och kommunala initiativ, så att unga, äldre och nyanlända kan bo kvar. Vi har planlagt byggande av 140 hyresrätter och kommer att arbeta för att ytterligare 100 ska byggas.
Jan-Olof Schill, Socialdemokraterna
Ja! Därför röstade vi 1999 mot försäljningen av Vaxholmsbostäder 1200 hyreslägenheter. Över 700 av dessa är nu bostadsrätter. En fastighetsförvaltning som har kompetens att bygga nya kommunägda hyresbostäder måste åter skapas.
Sara Strandberg, Vänsterpartiet
Med ett kommunalt bostadsbolag vill vi bygga fler hyresrätter för t.ex. unga, äldre, nyanlända och de som jobbar i kommunens verksamheter. Byggandet ska vara småskaligt, värna miljön och samordnas med utbyggnad av infrastruktur och service.
Carl-Magnus Broström, Waxholmspartiet
Ja, men först måste vi kartlägga det faktiska behovet. Dyr mark kombinerat med extremt höga byggkostnader gör att hyrorna blir alldeles för höga för stora grupper. Denna olyckliga knut är en statlig fråga i första hand.