ANNONS

Så vill Vaxholms partier förbättra tryggheten

Polisbil
Många vill ha mer polisnärvaro i Vaxholm.
Trygghet är en av de frågor Vaxholmsborna tycker är viktiga inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.
ANNONS

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Vaxholmsborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma efter valet i höst.

Hur ska ni göra för att öka tryggheten i kommunen?

Lars Lindgren, kommunalråd, Moderaterna
Tryggheten i Vaxholm upplevs som mycket god. Vi arbetar aktivt för ett hållbart Vaxholm bl.a. genom polissamarbetet , sociala omsorgen och ett fruktbart samarbete med de ideella krafterna.
Michael Baumgarten, Liberalerna
Trygghetsindex i Vaxholm är bland de bästa. Återinför kommunpolisen, Skapa än mer trygga, offentliga miljöer och tillskapa förutsättningar för gemenskap- och trygghetsboenden.
Malin Forsbrand, Centerpartiet
Vaxholm ska vara en fortsatt trygg stad för kvinnor, män, flickor och pojkar. Både i utemiljön och skolmiljön ska nolltolerans gälla mot sexuella trakasserier och mobbning. Det drogförebyggande arbetet gentemot unga behöver förstärkas.
Anne-Charlotte Eriksson, Miljöpartiet
Vi vill öka antalet belysta och trygga gång- och cykelvägar. Öka satsningarna på att ge unga en meningsfull fritid för att minska risken för alkohol- och drogmissbruk. Vi satsar också på att ge äldre stöd att komma ut på promenader.
Jan-Olof Schill, Socialdemokraterna
Utökat samarbete med polisen, så att dess närvaro i Vaxholm blir minst lika bra som när vi hade poliser fast stationerade i Vaxholm. Den stora satsningen som regeringen vill göra på fler polisanställda måste märkas tydligt lokalt.
Sara Strandberg, Vänsterpartiet
Vaxholm behöver kommunalt drivna ungdomsgårdar, öppna även kvällstid, på Vaxön, Resarö och Rindö. Vi behöver öka säkerheten för cyklister med cykelvägar till Överby, Rindö skola och Bogesunds slott. Återfå/värna lokal polis och brandkår.
Carl-Magnus Broström, Waxholmspartiet
Vaxholm har väldigt låg brottslighet även om inbrotten ökar. Öka polisnärvaron i Vaxholm. Snarare kan målet vara att inte brottsligheten ökar som i andra kommuner. Nattvandrare bör stöttas av kommunen och sociala insatser bör ske tidigt.
ANNONS