C i Vaxholm: ”Mer fysisk aktivitet i skolan”

Kronängsskolan
Kronängsskolan Vaxholm.
Skolan och förskolan är en av de frågor Vaxholmsborna tycker är viktigast inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra – om de får bestämma.

Skolan, trygghet, bostäder, trafik och integration. Det är några av de frågor som intresserar Vaxholmsborna mest inför valet.

I en serie på fem delar får politikerna svara på vad de vill göra, om de får bestämma efter valet i höst.

Hur kan man förbättra förskolan och skolan i kommunen?

Lars Lindgren, kommunalråd, Moderaterna
Vi har en mycket väl fungerande skolverksamhet. Utmaningar ligger bl a i tillgången på behöriga lärare. Tack vare nya Kronängsskolan har vi en betydande ökning av elever som väljer att studera i Vaxholm. Den nya kulturskolan bidrar också.
Michael Baumgarten, Liberalerna
Idag har vi mycket bra verksamheter. Personalen är en framgångsnyckel. Lärande, trygghet och barnet i centrum är viktigt. Lokaler och bra miljöer för utelek skall prioriteras.
Kompetensförsörjning och forskningsbaserat utvecklinsgarbete med kompetensutveckling skall fortsätta.
Malin Forsbrand, Centerpartiet
Vi har en bra skola med höga resultat och en trygg förskola. En utmaning är att vi behöver rekrytera fler fritidspedagoger och stödja fritidsverksamhet på Vaxön, Rindö och Resarö. Mer fysisk aktivitet ska främjas på och utanför schemat.
Anne-Charlotte Eriksson, Miljöpartiet
Vi behöver fler utbildade förskollärare och lärare för att garantera kvaliteten. Med bra arbetsvillkor, medel till fortbildning och möjlighet till bostad i kommunen ökar chanserna att förbättra andelen utbildade lärare och förskollärare.
Jan-Olof Schill, Socialdemokraterna
Förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden ska inte rivas. Båten ska få en permanent byggnad. Ännu en förskola på Rindö behövs. Permanenta lokaler till Resarö, Rindö och Vaxö skolor. Barngrupper i förskolan behöver minskas något.
Sara Strandberg, Vänsterpartiet
Skola och förskola ska drivas utan vinstintresse i ändamålsenliga lokaler (inte baracker) med bra villkor för personalen. Utgå från barnperspektivet. Istället för stora förskolor (sex avdelningar) vill vi ha mindre förskolor närmare barnen.
Carl-Magnus Broström, Waxholmspartiet
Bättre anställningsvillkor för våra lärare så att nuvarande och nyrekryterade lärare stannar kvar och levererar kvalitet. WP vill se över storleken på barngrupperna och säkerställa att barnen har tillräckligt stora ytor att vistas på.