Viktigaste frågan i Botkyrka och Salem?

Från vänster: Sudhagar Raghupathy, Ullis Tjärnberg, Emil El-Hayek och Camilla Olsson.
Från vänster: Sudhagar Raghupathy, Ullis Tjärnberg, Emil El-Hayek och Camilla Olsson.
Från vänster: Sudhagar Raghupathy, Camilla Olsson, Ullis Tjärnberg och Emil El-Hayek.
Från vänster: Sudhagar Raghupathy, Camilla Olsson, Ullis Tjärnberg och Emil El-Hayek.
Det är ett år kvar till valet. Vi frågade några Botkyrka- och Salembor vilken fråga de tycker är viktigast i sin kommun.

Sudhagar Raghupathy, nattvandrare/lärare.
– Skolan. Vi måste ha bra, utbildade pedagoger som kan jobba med utmaningarna, nämligen skolresultaten och ungdomar med psykisk ohälsa eller problem hemma. Allt negativt, även gängkriminalitet, bottnar enligt mig i hem och skola. Lärare och föräldrar behöver samarbeta, jag tycker att kommunen ska utbilda föräldrarna. Många föräldrar kan inte det svenska systemet och känner inte till rättigheter och skyldigheter.

Camilla Olsson, kulturpedagog.
– Satsa mer på barn och ungdomar i och utanför skolan. Fånga och väck deras intressen genom att erbjuda olika typ av lärande och fritidsaktiviteter med hjälp av drama, teater, musik, dans, skapande aktiviteter på olika sätt.

Botkyrkaborna sämst på att rösta i länet

Emil El-Hayek, Norsborg, krögare på Forno Emilio,
– Gör det enklare för småföretagarna. De fyller en viktig roll för ekonomin och möjliggör för folk att gå från försörjningsstöd till jobb. Också skolan är viktig. Alla ska få samma chans till bra skolgång oavsett bakgrund. Höj lärarlönerna för att attrahera de bästa lärarna och öka stödet till elever med behov. Börja dagen med svenska nationalsången.

Ullis Tjärnberg, Salem, administratör för sidan Grannsamverkan i Salem.
– Många unga utan föräldrar med bra inkomst tvingas flytta ifrån Salem. Dagens hyreslägenheter är för dyra. Vi måste få fram billiga ungdomsbostäder. Och här ska även nyanlända ungdomar kunna bo för integrationens skull. Vi behöver också fånga upp unga som hamnat lite snett. Ge dem lärlingsplatser, praktikplatser eller andra jobb. Då tror jag bland annat missbruk och brott minskar.

Så röstade Botkyrka och Salem förra valet

Vilken valfråga tycker du är viktigast i din kommun?

Björn Kallner, 74 år, Salem.
– Skolor och äldrevården, inklusive integrationen - och där är skolan viktig. Sedan behöver vi fler parkeringsplatser vid Rönninge station, och goda kommunikationer dit så att folk lämnar bilen hemma.
Rawda Khadraoui, 21 år, Storvreten.
– Arbetslösheten. Det är fortfarande ett alldeles för stort problem och har skapat klyftor i samhället. Det krävs nya insatser. Också bostadsbristen. Det är nästan omöjligt att få ett förstahandskontrakt som ung, men du räknas ändå som vuxen.
Jan Persson, 77 år, Tullinge.
– Jag har inte satt mig in än. Det gör jag när det är dags. Men jag förstår ju att bostäder, skola och äldreomsorg är viktiga saker.
Karl-Erik Hansson, 92 år, Tullinge.
– Visserligen inte en ren kommunal fråga. Men utveckla Tullinge centrum. Bygg in det, som en galleria, så att det blir lite mer trevligt. I dag är det lite nedgånget.
Vajlit Salander, 67 år, Tullinge
– En till pendeluppgång. Det är det primära. I rusningstid kommer en flod av människor på väg ut. Den som har bråttom in då till tåget har det svårt.