Vilken är den viktigaste frågan på Södermalm?

Inger Johansson, Gunnar Lundgren, Karin Bagge, Gago Cuk och Christel Schultz.
Inger Johansson, Gunnar Lundgren, Karin Bagge, Gago Cuk och Christel Schultz.
Idrottshallar, skolor, cykling, nattliv och idrottshallar.
Det blev några av svaren när Mitt i träffade några engagerade Söderbor och undrade vilken som är den viktigaste valfrågan på Södermalm inför valet 2018.

Mitt i stämde träff med fem stadsdelsbor som på olika håll är engagerade här på Södermalm.Vi ville ta reda på deras svar på frågan: Vilken är den viktigaste valfrågan på Södermalm?

”Bristen på högstadieskolor”

Inger Johansson, ordförande i Sjöstadens hembygdsförening.
– Bristen på högstadieskolor. Här i Sjöstan byggs provisoriska lokaler på en tomt i Ekbacken. Men det finns ingen långsiktig lösning för hur man ska lösa det här. Annat som är viktigt är en fungerande kollektivtrafik, där även man ska kunna åka på SL-kortet på Sjöstadens båtar. Och att arbeta med främlingsfientligheten. Romer borde ha samma rättigheter som andra medborgare.

”Fler fullstora idrottshallar för barn och ungdomar”

Gunnar Lundgren, ordförande IK Bolton handboll
– Att bygga fler fullstora idrottshallar för barn och ungdomar. På Söder finns tre hallar i dag, men det skulle behövas minst fyra stycken till, om man jämför med hur det ser ut i andra städer som Göteborg och Malmö. Man borde passa på att bygga några nya hallar nu när Södra Skanstull ska byggas om. Där har man verkligen chansen.

”Det behövs breda cykelfält”

Karin Bagge, aktiv i Cykelfrämjandet
– De senaste åren har man satsat mycket på pendlingscykling i staden, vilket är bra. Men nu borde fokus komma även på de andra cyklisterna, som barn och äldre. Väldigt många vågar inte ge sig ut i trafiken. Det behövs cykelfält som är breda nog att rymma både pendelcyklister och de som cyklar lite långsammare.

”Ett rikt kulturliv, ett rikt nattliv och ett säkert nattliv”

Gago Cuk, nattklubbschef Södra Teatern
– Ett rikt kulturliv, ett rikt nattliv och ett säkert nattliv ser jag som viktiga politiskt frågor för Södermalm. Jämställdhet, att motverka icke accepterade beteenden, att jobba på alla fronter för detta. Jag både bor och verkar på Söder och vill att det ska sjuda av liv här. Men det är viktigt att alla ska känna sig säkra. Jag tror mycket på nattborgmästare, en person som fungerar som brygga mellan nattlivet och politikerna och företräder båda sidors intressen.

”Underlätta så att unga kan få anställning”

Christel Schultz, verksamhetsansvarig Mäster Olofsgården Gamla stan, som bland annat arbetar med barn och ungdomar med olika social och kulturell bakgrund.
– Jag vill att det sociala engagemanget bättre ska tas till vara hos individer och frivilligorganisationer. Öka möjligheten till att kunna samverka med offentlig sektor och näringsliv. Till exempel underlätta så att unga kan få anställning. Det är så många unga som inte gör någonting, och om ingen ser dem eller ger dem en chans ökar psykisk ohälsa och kriminalitet.

Vad är viktigt lokalpolitiskt på Södermalm?

Elina Bådagård, 28, Södermalm
– Jag tycker att de är bra att de bygger cykelväger, som de har gjort vid Långholmsgatan till exempel. Så att fler cyklar och färre väljer att åka med bil.
Emil Sandqvist, 22, Maria
– Jag gillar verkligen gågatorna och önskar flera, speciellt på sommaren. När det gäller bostadsbyggande tycker jag det blir tråkigt när allt blir bebyggt. Man behöver kanske inte bygga på grönområden.
Siw Gyldmark, 76, Hornstull
– Det finns för många som inte tar med sig skräpet efter att de har haft picknick i parken. Sedan är det synd i Tanto att många inte vågar ner i parken efter skymning, på grund av narkotikahandeln. Och bevara Liljeholmsbadet.
Sören Trollberg, 56, Södermalm
– Jag vill inte att man fördärvar Pålsundet, genom att ta ner alla träd längs med vattnet. Och att man inte stänger ner Liljeholmsbadet, jag önskar att det får vara kvar som bad.
Maud Spangenberg, 67, Rosenlund
– Klotter. Det blir mer och mer och det är klotter överallt, till och med på träden. Man borde införa nolltolerans, så som det var förut. Sedan är det mycket skräp överallt.