Vilken är den viktigaste valfrågan för dig?

Fem engagerade personer på Kungsholmen.
Fem engagerade personer på Kungsholmen.
Bostadsbristen, barnomsorgen, idrottsytor och kampen mot rasism.
Det blev några av svaren när Mitt i Kungsholmen stämde träff med fem engagerade personer i stadsdelen för att fråga efter den viktigaste valfrågan när det nu är ett år kvar till valet.

Pelle Brädefors, klubbchef för Karlbergs BK, är tydlig med vad han tycker krävs när staden växer.

– När staden förtätas måste barnens idrotts- och fritidsliv finnas med i planeringen. Man kan inte våra idrottsytor till bostadsbyggande. Det är redan idag brist på idrottsanläggningar på Kungsholmen samtidigt som fler människor flyttar hit.

Kungsholmen: Blå stadsdel där många röstar

Han önskar också att föreningarna kan få ta en större plats i samhällslivet.

– Vi vill att föreningarna får förutsättningar att integreras och samverka för att vara länken mellan skolan och fritidslivet. Då kan vi hjälpa familjer att få ihop livspusslet, säger Pelle Brädefors.

Fler bostäder och bättre barnomsorg

Frågor som på ett eller annat sätt hänger ihop med den växande staden var det flera som kom in på. Anton Surtell, initiativtagare till kvartersfesten Neighborhood crush, efterlyser nya lösningar på bostadsbristen för unga.

– Bostadssituationen måste bli bättre. Systemet med bostadskö har fallerat. Kön borde vara för de som inte har någon bostad, inte för de som redan bor i en bostadsrätt, säger han.

Därför är lokalvalet viktigt för dig

Claes-Göran Borg, ordförande i Essingeöarnas hembygdsförening, är tydlig med att Essingeöarna inte får glömmas bort.

– Barnomsorgen på Essingeöarna måste bli bättre. Man ska inte behöva åka in till Kungsholmen för att lämna sina barn, säger Claes-Göran Borg som också efterlyser förbättrade trafiklösningar för öborna.

– Det krävs radikala förändringar för en bättre kollektivtrafik och en säkrare trafiksituation för både bilar, cyklister och fotgängare, säger han.

Mikaela Rahmqvist, Myra Höök, Pelle Brädefors, Anton Surtell och Claes-Göran Borg. Foto: Pekka Pääkkö

Ökad tolerans

Myra Höök, engagerad i Kungsholmens ungdomsråd, lyfter frågan om tolerans och börjar med ett slagord.

– Inga nazister på våra gator. Vi måste ta kampen mot hatgrupper som tillåts utrymme. Politiker och andra måste tydligare ta ställning mot rasism och hbtq+-fobier. Alla ska kunna gå på Kungsholmens gator och känna sig trygga.

Till sist slänger Mikaela Rahmqvist, engagerad i Rålis tjejskejt, in ett ämne som definitivt väcker känslor – nikotinet.

– Gör Kungsholmen till en rök- och snusfri zon. Profilera stadsdelen med att vi vill ha ett samhälle fritt från tobaksrök, fimpar och prillor. Vem vet, känslan i Rålisparken en helgkväll kanske skulle förändras helt?

– Jag har absolut inget emot rökare eller snusare utan värnar bara folks hälsa och miljön, framför allt för barnen, säger Mikaela Rahmqvist.

Stockholms politiska strider genom tiderna

Vilken är din viktigaste valfrågan på Kungsholmen?

Arvid Vikman (S)
En fråga jag brinner för är tryggheten för de äldre. I dag har vi äldreboenden för de med omfattande behov av hemtjänst men vi behöver en mellanform dit den äldre kan flytta utan biståndsbedömning. Det skulle bryta isoleringen som många äldre hamnar i.
Joel Laurén (M)
Fler är otrygga om kvällarna, klotter och inbrott ökar, tigger har lett till 20 bo-och sovplatser för utsatta migranter på Kungsholmen. Viktigast blir att agera mot otrygghet. Vi vill ha mer personal, kameror, krafttag mot klotter och förbud mot tiggeri.
Maria Johansson (L)
Människor ska kunna bli och vara sitt bästa jag genom livets skeden, oavsett bakgrund. Viktigast är bra barnomsorg, värdig äldreomsorg och LSS utifrån behov. Vi ska nyttja vårt läge, vattnet och gröna oaser. Man ska kunna leva och verka oavsett funktionsnedsättning.
Reijo Kittilä (V)
Det måste bli enklare att få plats på äldreboende. Vi måste få ett trygghetsboende med aktivitetscentra, ett boende utan biståndsbedömning för de som inte har så stort vårdnadsbehov men som vill bo tillsammans med samma åldersgrupp och ha tillgång till viss service.
Anders Ödmark (MP)
Agenda 2030, de globala miljömålen, ska vi jobba in i vårt handlingsprogram ner lokalt på stadsdelsnivå. Klimat och miljöfrågor ska stå i förgrunden. Ute i verksamheterna ska man göra vad som står i samklang med målen och försöka engagera alla att göra vad man kan.