Vilken är den viktigaste valfrågan?

Fr.v. Kirsi Kiviluoto, Lars Thorsberg och Elisabeth Hållbus.
Fr.v. Kirsi Kiviluoto, Lars Thorsberg och Elisabeth Hållbus.
Mitt i tog tempen på vilka valfrågor som kommer att bli heta i Upplands-Bro i valet 2018. Vi träffade några av kommunens engagerade eldsjälar och medborgare som fick dela med sig av sina åsikter.

Kirsi Kiviluoto, styrelseledamot i Kvinnojouren Anna

– Skola och barnomsorg för barn som bor i skyddat boende. Just nu är det ingen organiserad rutin för hur man gör med de barnen. De måste rymma från våldet och hamnar i en annan kommun där de kommer efter i utbildningen och utanför det sociala sammanhanget. Kanske kan det finnas ett visst antal platser lediga för de barnen, och att vi har kontaktpersoner hos kommunen istället för att vi måste ringa och jaga skolorna för att få in barnen.


SD stöpte om kommunpolitiken


Lars Thorsberg, musiker och tidigare rektor på Kulturskolan

– När kommunen expanderar befolkningsmässigt och elevantalen ökar är det viktigt att kulturen och föreningslivet får de lokaler och personella resurser som behövs för att möta de nya människor som flyttar in. Inom kulturskolan har man fått bredda sin verksamhet, med det saknas lokaler, bland annat för teaterrepetitioner. Det finns också band som behöver replokaler.


Elisabeth Hållbus, Lars Thorsberg och Kirsi Kiviluoto.

Elisabeth Hållbus, styrelseledamot i Håtuna Håbo-Tibble Hembygdsförening

– Satsa på föreningslivet. Att arbeta ideellt är ett sätt att vidga sina perspektiv, se andra människor och ger glädje och gemenskap till många. De ideella krafterna bör uppmärksammas mer av kommunen och göras till förebilder för att fler ska vilja bli hjältar i vårt gemensamma samhällsbygge. Tjusta i Håbo-Tibble är en unik kulturhistorisk skolmiljö med byggnader från 1818 som bör bevaras för framtiden, men man måste satsa nu innan det är för sent.Eva Zarins, 68 år, pensionär och sjuksköterska på deltid, Kungsängen
– Jag avskyr när det ligger skräp överallt. I ett par års tid har jag plockat skräp på mina promenader, det blir många påsar. Vad har man för rutiner för hur man tar hand om avfall?

Hilding Karlsson, 71 år, pensionär, Tibble
– Kollektivtrafiken. Tågen har krånglat hela sommaren och det ska vara så i tio år till. Det är så långa väntetider, och man ska hålla på med bussar och byten. Annars är det bra att bo här.

Cecilia Nisser, föräldraledig/konsultchef, 31, Kungsängen
– Skola börjar bli aktuellt för vår familj. Jag tycker att fristående aktörer ska få vara kvar, det är så mycket prat om att man inte får göra vinst. Viss konkurrens är alltid bra för alla.

Ahmad Shadmonfaat, 57 år, lagerarbetare, Bro
– Jag tycker att de ska satsa mer i Bro. Det känns som att Kungsängen och Bro är två olika kommuner. I Kungsängen är det mer fräscht och fint, i Bro finns det inget riktigt centrum och det behövs mer aktiviteter för unga.

Wenche Nielsen, 80 år, pensionär, Brunna
– Det är jättesvårt att få kontakt med läkare för att få remisser eller ställa frågor, och man träffar så många olika.  Jag önskar ett center för äldre där allt samlas. Kanske ett för Järfälla och Upplands-Bro.