ANNONS

Rödgröna vill stoppa försäljning av bostäder

Edsberg, Sollentunahem
De rödgröna vill stoppa försäljningen av Solletunahems bostadsbestånd.
Stoppa utförsäljningen av Sollentunahem eller bygg litet och smart för låga hyror.
Det är några av förslagen som Sollentuna politiker lägger fram för att värna om bostäder med låg hyra i Sollentuna.
ANNONS

Mitt i fråga läsare och väljare om de viktigaste frågorna inför höstens val i Sollentuna.

– Bostadsfrågor är viktiga, säger Chrystelle Eriksberger.

Hon är inte ensam, många lyfta bostadsfrågorna som en av de viktigaste inför kommunalvalet. Men när det äldre beståndet renoveras och nyproduktion drar iväg i pris blir billiga hyresrätter ett allt mer sällsynt fenomen.

Så vad tänker politikerna göra att värna om att alla ska ha råd att bo i kommunen?

Hur ser ni på kravet om fler lägenheter med ”överkomliga hyror” i Sollentuna, mot bakgrund av att det äldre beståndet står inför omfattande renoveringar, och nyproduktionen är dyrare än vad många har råd med? Vill ni skapa fler ”billiga” lägenheter eller ser ni andra boendelösningar för personer som saknar tillräcklig kötid för en lägenhet i det äldre beståndet och inte har råd att köpa en bostad eller hyra nyproduktion?

Henrik Thunes (M)
Vi kommer under året sälja mark för uppförande av mindre hyresrätter av enklare karaktär. Sollentunahem arbetar för att underlätta flyttkedjor. I vissa fall kan hyran subventioneras när en flytt sker från det äldre beståndet till det nya.
Anna-Lena Johansson (L)
Billigare hyror är bra men det är ingen quick fix. Liberalerna föreslår sänkta inkomstskatter. Med mer pengar i plånboken ges större möjligheter att bo där man vill. Vi vill även se höjningar av bostadstillägget för den med låg inkomst.
Magnus Ramstrand (KD)
Vi har skapat möjligheter att bygga 5000 lägenheter. Vi är hårdare gentemot byggföretag att bostäderna byggs. Under KD-ministern Stefan Attefalls förbättrades möjligheterna att hyra ut i andra hand. Attefallshus är också bra.
Lars Kallander (C)
Nybyggnation är viktig, men för att skapa ökad åtkomlighet behövs en bred överenskommelse om en bättre fungerande bostadsmarknad. Hellre riktade insatser till grupper som inte kommer in på bostadsmarknaden än subventioner till byggbolag.
Anki Elken (SP)
Vi värnar att det ska finnas kvar hyresrätter med rimliga hyror. Vi anser att Sollentunahem med flera ska göra extra satsningar på att bygga mindre bostäder med rimlig hyra. Folkbokförda i Sollentuna ska gynnas i bostadskön.
Mikael Stigenberg (SD)
Vi vill bygga enkla och billiga ungdomslägenheter så att det blir möjligt att få ett första boende. Vi vill också minska konkurrensen om de billiga bostäderna genom en migrationspaus och att ge Sollentunabor företräde till lediga bostäder.
Joakim Jonsson (S)
Vi vill skapa billigare och bra lägenheter. Vi vill inte sälja ut Sollentunahem. Vi ser också andra lösningar såsom kompiskontrakt som gör att fler kan dela på ett kontrakt och bo tillsammans i en större lägenhet.
Barkat Hussein (V)
Vi vill stoppa utförsäljning och omvandling av äldre beståndet av hyresrätter i kommunen och vill bygga nya på tomträtt för att minska byggkostnaderna så att låg- och medelinkomsttagare har råd att bo i nybyggda hyresrätter.
Peter Godlund (MP)
MP vill stoppa den planerade utförsäljningen av 2 000 hyreslägenheter. Vi ställer oss även bakom utbyggnaden av fler bostäder. Ökat utbud sänker priserna. Hänsyn ska tas till människa och natur. Bostäderna ska bidra till ökad livskvalitet.