(S) vill höja skatten med 16 öre

Oppositionsråden Arne Öberg och Sara Kukka-Salam vill ha riktad skattehöjning för skolan.
Oppositionsråden Arne Öberg och Sara Kukka-Salam vill ha riktad skattehöjning för skolan.
Socialdemokraterna i Solna vill ha fler vuxna i skolan. De går därför till val på en skattehöjning på 16 öre.
– Det är bra för alla om det går bra för allas barn, säger Sara Kukka-Salam (S).

Socialdemokraterna i Solna vill höja kommunalskatten med 16 öre.

– Vi går till val på en riktad skattehöjning som öronmärks för skola och förskola. 16 öre motsvarar 48 kronor i månaden för den som tjänar 30 000 kronor. För det har vi råd att anställa 100 fler lärare i skola och förskola, säger Sara Kukka-Salam, oppositionsråd (S).

Fördelningen preliminärt blir 60 förskolepedagoger och 40 lärare.

– Grupperna blir mindre, 15 barn på tre pedagoger, och lärartätheten ökar, säger Sara Kukka-Salam.

Finns det inte fler kommunala verksamheter som skulle behöva mer pengar?

– Jo, men det är i skolan behovet är störst. Skolan i Solna är i kris, en av fyra klarar inte grundskolan.

Tror du att Solnabor utan barn är beredda att betala för skolan?

– Jag tror det. Jag har inga barn idag men tycker det är viktigt att skolbarnen får det stöd de behöver, de ska växa upp till medborgare som finansierar välfärden. Det är bra för alla om det går bra för allas barn. Barn som inte klarar skolan löper betydligt högre risk att hamna snett och i kriminalitet, det påverkar tryggheten för oss alla, säger Sara Kukka-Salam.

(M) kritiska

Pehr Granfalk, kommunstyrelseordförande (M), är inte imponerad.

– Det låter alltid bra med specialsatsningar men pengarna rullar alltid in i något annat, säger han.

Moderaterna är nöjd med kommunalskatten som den är, 17,12 kronor per hundralapp. Även efter Socialdemokraternas höjning på 16 öre skulle det vara landets lägsta kommunalskatt.