Det här vill Huddinges unga inför valet

Johanna Thulin, Fabian Skeppström och Alexander Hertz diskuterar viktiga valfrågor.
Johanna Thulin, Fabian Skeppström och Alexander Hertz diskuterar viktiga valfrågor.
Fler fritidsaktiviteter, bättre integration och mer sammanhållning mellan olika elevgrupper.
Det är viktiga frågor för förstagångsväljarna Johanna Thulin, Fabian Skeppström och Alexander Hertz på Huddingegymnasiet.

I år får drygt 4500 ungdomar i Huddinge rösta för första gången. Tre av dem är Johanna Thulin, Fabian Skeppström och Alexander Hertz som går sista året på samhällsvetenskapsprogrammet på Huddingegymnasiet.

Ingen av dem har bestämt sig för vilket parti som ska få deras röster. Men Johanna Thulin är tydlig med vilken inriktning som hon föredrar.

– Jag lutar mer åt vänster. En av de viktigaste frågorna för mig är antirasism, som jag är insatt i och väldigt mån om. Mitt drömyrke är att bli kriminolog, säger hon.

Antirasism het fråga

Hon får medhåll av Alexander Hertz.

– Frågor om rasism är så viktiga. Att alla ska få en chans i samhället, som att få en utbildning. Min pappa är polis och jag vill utbilda mig till det med. Jag gillar att prata om brott och hur vi ska få ett tryggare samhälle, säger Alexander Hertz.

Även Fabian Skeppström vet vad han vill jobba med.

– För mig är det viktigt att ha en bra utbildning, så att jag kan plugga vidare. Jag har tänkt att jag vill jobba som lärare, inom idrott och ledarskap. De frågorna kan absolut styra hur jag röstar, säger han.

Fabian Skeppström , Johanna Thulin och Alexander Hertz på Huddingegymnasiet.

Alla tre tror att de kommer prata mycket med sina kompisar om valet när de ska välja parti.

Men Johanna Thulin skulle önska att det var lättare att diskutera även med dem som inte har precis samma åsikt som en själv.

Många som inte vågar ha en diskussion

Hon tycker att det är lätt att debatten blir för polariserad.

Det är många som inte vågar ha en diskussion. Jag är mer åt vänster, men vill gärna diskutera med dem som är mer åt höger också. Men det är svårt. Jag tycker att måste borde kunna göra det, utan att bli stämplad att man tycker som de andra.

De är alla nöjda med Huddingegymnasiet. Men om det är något som de skulle vilja förbättra så är det sammanhållningen på skolan, att olika elevgrupper skulle mötas mer.

Fritidsaktiviteter önskas

Till exempel skulle de vilja ha fler aktiviteter, som friluftsdagar, ihop med nyanlända ungdomar.

I dag är det ganska uppdelat. Vi är en mångkulturell skola, mer gemenskap vore bra, säger Johanna Thulin.

Det skulle vara roligt, då kanske man skulle säga hej i korridoren mer, säger Alexander Hertz.

Vilka andra frågor, utanför skolan, skulle då ungdomarna vilja att Huddinges politiker satsade på? Diskussionen kommer snabbt in på olika fritidsaktiviteter.

Ett exempel är olika satsningar på fritidsgårdar med fältarbetare, samt bra lekplatser för yngre barn.

Fältare är viktiga. Många ungdomar känner nog inte att de litar på alla vuxna, säger Johanna Thulin.

Fabian Skeppström och Alexander Hertz tycker även att det borde vara lättare att få tillgång till gymnastiksalar och ishallar för kompisgäng att träna spontant i.

Fakta

Fler röstade i Stuvsta än i Vårby

Förra valet röstade 76 procent av förstagångsväljarna till kommunfullmäktige i Huddinge, vilket är en procentenhet högre än 2010.

Lågt valdeltagande fanns framför allt i Vårby och Flemingsberg där 55 respektive 62 procent av förstagångsväljarna röstade.

Det kan jämföras med Stuvsta- Snättringe som hade 84 procent valdeltagande och Segeltorp och Sjödalen-Fullersta där 83 procent röstade.

Källa: Huddinge kommun