Så vill partierna öka förskoleplatserna

förskola
Fler förskoleplatser är en viktig fråga inför valet i höst.
Hur förskolan ska förbättras är en av de viktigaste frågorna för Upplands-Broborna inför valet. Så här vill politikerna i kommunen göra för att öka antalet förskoleplatser – om de får bestämma.

Hur vill ni göra för att öka antalet förskoleplatser?

Martin Normark (L), gruppledare.
– Nya förskolor där det byggs, inte bara bostäder så mycket och så fort som möjligt. Där möjligt gärna en extra avdelning på barnstuga, men inte större barngrupper! Men också viktigt att vi förmår att locka bra förskollärare till kommunen.
Lisa Edwards (C), gruppledare.
– I växande bostadsområden bygger vi ut och bygger nytt. Till exempel Blomman i Bro och Ringblomman i Kungsängen. Förskolor planeras alltid in i nya områden. Vi för en politik som attraherar privata utförare. Hög pedagogisk kvalitet är viktig samt att maten är närproducerad och antibiotikafri.
Sara Ridderstedt (MP), gruppledare.
– I varje detaljplan ska behovet av förskolor beaktas och planeras in gärna med flexibla byggnader som kan användas till annan verksamhet i perioder med lägre barnafödande. Miljöpartiet vill uppmuntra en mångfald av utförare med föräldrakooperativ och alternativa pedagogiker. Barn är olika.
Fredrik Kjos (M), oppositionsråd.
– Fler förskolor behöver byggas. Vi ska uppmuntra fristående aktörer att både bygga och driva förskolor i kommunen. Mångfald och kvalitet är viktigt.
Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande.
– I ett tidigt skede planera in förskolor i detaljplaner utifrån behov. Behoven fastställs i vårt strategiska dokument lokalresursplanen. Vi arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.
Janne Stefanson (KD), gruppledare.
– Vi kommer att bygga nya förskolor både i kommunal regi och välkomna fler privata förskolor. Vi har haft kontakt med många privata förskolehuvudmän som är intresserade av både Bro och Kungsängen.Närmast på tur står "Ringblomman" på Ringvägen.
Katarina Olofsson (SD), ordförande.
– Planera förskolor i anslutning till nybyggnation. Återinför privata dagmammor vilket medför mindre grupper och en lugnare miljö. Färre stressade barn. Nöjda föräldrar glada barn och bra för samhället.
Kerstin Åkare (V), gruppledare.
– Ingen förskola ska drivas på entreprenad av något vinstjagande företag. Då kommer pengar vi har för barnen att gå direkt till verksamheten i förskolorna och vi har mer pengar kvar till personalen och vi kan öka personaltätheten.