Så vill politikerna minska barngrupperna

Situationen på stadens förskolor har blivit ett hett ämne den senaste tiden.
Situationen på stadens förskolor har blivit ett hett ämne den senaste tiden.
Skolan och förskolan är viktiga valfrågor i Stockholms stad. Så här vill politikerna i stadshuset minska barngrupperna och öka personaltätheten.

Bostadsbyggande, förskola, cykelbanor, idrottshallar och integration är några frågor i fokus inför höstens kommunala val.

Här får företrädare för de nio partier som är representerade i Stadshuset – och som styr Stockholms stad – svara på Mitt i:s frågor inför valet.

Politik i Stockholms stad inför valet 2018

Hur ska personaltätheten öka och barngrupperna minska i förskolan?

Karin Wanngård (S), finanslandstingsråd
Genom att vi prioriterar mer resurser i förskolan före nya skattesänkningar. Vi behöver se till att satsa på att utbilda fler barnskötare och förskollärare samt förbättra arbetsmiljön och lönen för dem som redan jobbar i förskolan. 

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd
Vi vill fortsätta öka antal vuxna per barn, bland annat genom stora satsningar på fler förskolelärare. Barnskötare som jobbat länge i förskolan ska även framöver kunna vidareutbilda sig till förskollärare på stadens bekostnad.
Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd
Vi vill anställa mer personal i förskolan, främst förskollärare. Pengarna ska gå till förskolan, inte till riskkapitalister. Vi vill införa 6 timmars arbetsdag vilket ger personalen mer återhämtning.
Anna Rantana Bonnier (FI, gruppledare
Vi vill öka resurserna, bygga fler förskolor och ha fasta barngrupper med högst 15 barn i småbarnsgrupper. Vi behöver utbilda fler som kan jobba i förskolan, både förskollärare och andra yrkesgrupper samt höja lönen för barnskötare.
Karin Ernlund (C), gruppledare
Resurser, ledarskap, rekrytering av fler förskollärare, stärka karriärvägarna för förskolans personal och fler förskollärarutbildningar i Stockholm. Fler kommunala snabbspår för nyanlända som kan och vill jobba inom förskolan.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd
Vi vill öka förskolans resurser och satsa på personalens löner och arbetsmiljö. Vi vill återgå till 30 h/vecka för föräldraledigas barn för att satsa på pedagogik, inte barnpassning. Vi prioriterar förskolan, till skillnad från S.
Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd
S-majoritetens ofinansierade reform med heltid i förskolan för barn till föräldralediga har gett större barngrupper och lägre personaltäthet. Eftersom det är brist på förskollärare behöver vi återgå till 30 h/v för att lösa detta. Vid sidan av detta vill vi avlasta förskollärare med anställda som gör allt kringjobb så de kan fokusera på barnen. 
Erik Slottner (KD), gruppledare
KD:s mål är ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 för de större barnen. Ge möjlighet för fler att vidareutbilda sig till förskollärare under arbetstid. Gör det lättare att driva och välja familjedaghem.
 
Peter Wallmark (SD), distriktsordförande
Genom att sätta ett absolut maxtal för antal barn i grupperna i förhållande till antalet pedagoger.