ANNONS

Så vill din Täbypolitiker öka tryggheten

Så säger politikerna om tryggheten i kommunen.
Så säger politikerna om tryggheten i kommunen.
Tryggheten är en av Täbybornas viktigaste valfrågor inför valet. Så här vill politikerna i Täby göra – om de får bestämma.
ANNONS

Trygghet, skola, bostadsbyggande, integration och de långa bilköerna i Täby är i fokus hos invånarna inför höstens val.

Det har Mitt i tagit reda på i en enkätundersökning.

I en serie på fem delar får politikerna svara – på läsarnas viktigaste frågor.

Vad tycker du ska avgöra valet i höst?

Svara på Mitt i:s webbankät här.

Hur ska ni göra för att öka tryggheten i kommunen?

Annica Gryhed (S), kommunalråd i opposition:
– Samarbete mellan kommun, socialtjänst och lokal polis. Täbyungdomar brukar mer droger än länssnittet och därför behövs fler fältassistenter, fritidsgårdar och ett tillgängligt föreningsliv. Belysning och liknande trygghetsskapande åtgärder behövs.
Erik Andersson (M), listetta Täbymoderaterna:
– Fortsätta väktarpatrullering för att förebygga inbrott och brott i offentlig miljö. Djupare samarbete med polisen och grannsamverkan, och fler nattvandrare. Nolltolerans mot klotter och tryggare gångstråk och tunnlar. Utveckla Trygg i Täby-rådet.
Annica Nordgren (C), kommunalråd:
– Kommunen ska vara aktiv tillsammans med lokalpolisen som vet vilka insatser som krävs, ihop med brandkår, fältassistenter och trygghetsvandrare. Lokala föreningar och fastighetsägare är viktiga i de egna bostadsområdena. Mer väktarbevakning.
Camilla Brodin (KD), kommunalråd:
– Vi vill se fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden. Vill också ha en utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga platser i kommunen. Tillsammans med digitala trygghetsvandringar.

Hans Ahlgren (L), gruppledare:
– Komplettera polisen med kommunala trygghetsvakter. Bättre belysning och översyn av den fysiska miljön vid olika centrum och löpspår. Fler fältsekreterare och få fler vuxna att nattvandra. Bilburen rondering som åtgärd mot villainbrott.
Eva Pehrus (MP), gruppledare:
– Ge Täbys föreningsliv ökade resurser för att via deras verksamhet möta våra barn och ungdomar med aktiviteter där ungdomarna lär sig regler och normer i samhället. Fritidsgårdar i varje kommundel i direkt anslutning till skoldagens slut.
Thore Wiberg (SD), ordförande:
– Införa ordningsvakter med utökade befogenheter och kameraövervakning vid lämpliga platser för att förhindra brott, inbrott och öka tryggheten. Vi vill även införa förbud mot tiggeri som medför otrygghet och organiserad brottslighet.
ANNONS